roet

Tijd om de auto naar de 21ste eeuw te tillen

Is het niet vreemd dat er anno 2015 nog altijd machines bestaan die maar een rendement van twintig procent halen en die bovendien dagelijks levens kosten, vraagt Andre Vandecandelaere zich af. Wordt het niet hoog tijd dat we onze auto’s uitrusten met mechanische ingrepen die de mens tegen zichzelf beschermen?

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De luchtkwaliteit in Nederland is de afgelopen drie jaar verbeterd. Dat blijkt uit de monitoringsrapportage 2013 over het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Maar voor stikstof is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar waargenomen. En de gevolgen van teveel roet voor de gezondheid blijven tot nu toe onderbelicht.

De stijging voor stikstof komt grotendeels door tegenvallende praktijkresultaten van Euro V voertuigen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

GENT - Er zijn hoge waarden van dieselroet gemeten op de Gentse stadsring R40. Dat blijkt uit metingen van het Gents Milieufront.

Vrijwilligers van Gents MilieuFront fietsten in november 2012 zeven weken lang door Gent met op hun rug een toestel dat roetdeeltjes meet. Uit de meetgegevens blijkt dat de concentraties van dieselroetdeeltjes hoger is op plaatsen waar veel gemotoriseerd verkeer is.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De jongste tien jaar verbeterde de luchtkwaliteit en daalde de uitstoot van verontreinigende stoffen. In 2000 stond nog meer dan de helft van de Vlaamse bevolking bloot aan te veel dagen met hoge fijnstofconcentraties, in 2011 is dit aantal teruggebracht tot een derde. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). "Het beleid dat we voeren en onze inspanningen leveren resultaat op. We moeten die nu voortzetten en waar nodig versterken", stelt Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege.

nvdr: zie ook

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Schotse onderzoekers hebben ontdekt dat kleine partikels die ontstaan wanneer diesel wordt verbrand, schadelijk zijn voor bloedvaten en de kans bloedklonters in aders doet toenemen. Dit kan leiden tot een hartaanval of een beroerte.

Bij het onderzoek, uitgevoerd aan de Universiteit van Edinburgh, werd de impact van diesel-uitlaatgassen op gezonde vrijwilligers gemeten. Wat de luchtvervuiling betreft, werd het niveau van zwaar vervuilde steden nagebootst.