RSV

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het valt niet te ontkennen: de ruimtelijke ordening in Vlaanderen rammelt. Tijdens een ritje door het Vlaamse landschap lijkt het niet alsof er ooit een echt plan was, tot je zelf iets wilt bouwen en ontdekt dat de verschillende wetten elkaar tegenspreken. De jonge Brusselaar Joachim Declerck kan een sleutelfiguur zijn om hier een eind aan te maken. Hij deed al wat weinigen voor mogelijk hielden: landbouwers, kleine industriëlen en bewoners van een verkaveling samen rond een tafel krijgen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

België heeft een landoppervlakte van 30.528 km², waarvan meer dan 1/5 bestaat uit bebouwde gronden (en aanverwante terreinen). Het grootste deel van die terreinen is voor residentieel gebruik (8,4%), of voor vervoer en telecommunicatie (6,5%). In 2001 was 18,7% van het grondgebied bebouwd, in 1985 slechts 15,2%, In 1976 7,2%. Dat blijkt uit statistische gegevens van de FOD Economie.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Zoals u hier al meermaals kon lezen, werkt de Vlaamse regering aan een kortetermijnherziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Die herziening voorziet bijkomende ruimte voor bedrijventerreinen, extra mogelijkheden voor bedrijventerreinen in het buitengebied, een tiental nieuwe “missing links” in het autoweggenet en extra ruimte voor motorcrossterreinen en golfterreinen. Vanuit diverse hoeken kwam hier heel wat kritiek op.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Minister-president Kris Peeters wil niet dat burgers die opkomen voor een individueel belang, via beroepsprocedures of rechtszaken projecten van algemeen belang kunnen stilleggen. Kris Peeters vindt dat het algemeen belang moet primeren op persoonlijke bekommernissen. Kris Peeters heeft gelijk. Het kan inderdaad niet dat het beruchte Not In My Back Yard-syndroom (NIMBY) verantwoorde economische ontwikkelingen, windmolens of stadsbossen tegenhoudt.