RSV

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het valt niet te ontkennen: de ruimtelijke ordening in Vlaanderen rammelt. Tijdens een ritje door het Vlaamse landschap lijkt het niet alsof er ooit een echt plan was, tot je zelf iets wilt bouwen en ontdekt dat de verschillende wetten elkaar tegenspreken. De jonge Brusselaar Joachim Declerck kan een sleutelfiguur zijn om hier een eind aan te maken. Hij deed al wat weinigen voor mogelijk hielden: landbouwers, kleine industriëlen en bewoners van een verkaveling samen rond een tafel krijgen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

België heeft een landoppervlakte van 30.528 km², waarvan meer dan 1/5 bestaat uit bebouwde gronden (en aanverwante terreinen). Het grootste deel van die terreinen is voor residentieel gebruik (8,4%), of voor vervoer en telecommunicatie (6,5%). In 2001 was 18,7% van het grondgebied bebouwd, in 1985 slechts 15,2%, In 1976 7,2%. Dat blijkt uit statistische gegevens van de FOD Economie.