ruimte

foto Pexels

We zullen op termijn niet anders kunnen dan vrachtwagens te weren aan onze schoolpoorten. Dat zegt mobiliteitsexpert Kris Peeters na het ongeval van vanmorgen in Brugge. "Vooraleer we de infrastructuur aanpassen, zijn er nog heel wat keuzes die we kunnen maken om dit soort conflicten te vermijden", zegt hij aan VRT Nieuws.

In Brugge kwam vanmorgen een zesjarige jongen om het leven nadat hij vlak voor de schoolpoort onder een vrachtwagen was terechtgekomen. Het is niet het eerste ongeval in zijn soort en de kans dat het het laatste is, is bijzonder klein. 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Wie de lijst van de grootste politieke knelpunten van de Vlaamse regering bekijkt, merkt dat niet geld het grootste knelpunt is, wel ruimte. 'Plaats' om iets te doen is een luxe geworden.

Antwerpen heeft de Oosterweelverbinding, West-Vlaanderen het Schipdonkkanaal en Vlaams- Brabant Uplace. Sinds gisteren heeft ook Limburg zijn infrastructuurproject dat maar niet van de grond komt. De noord-zuidverbinding. De Raad van State heeft het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor die verbinding vernietigd. De milieuverenigingen hadden dat gevraagd.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Jos Vander Velpen is jurist bij de Liga van de mensenrechten en Bleri Lleshi is politiek filosoof

Zij stellen juridische en filosofische vragen rond het spanningsveld tussen milieu, ruimte, gezondheid, overheid en tolerantie, maar ook rond onze “gaswetgeving” en scheiding der machten. Ze hadden een heel aandachtig publiek.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Groen wil de tuin van de Antwerpse kathedraal toegankelijk maken voor de Antwerpenaars. Het is een van de voorstellen in het parkenplan van de partij.

Tuin ligt op vijf meter hoogte

• • De tuin van de kathedraal ligt verscholen tussen de huizenrijen vijf meter boven de begane grond. De tuin ligt op de pijlers die normaal bedoeld waren voor de uitbreiding van de kathedraal. Alleen kwam die uitbreiding er nooit. Nu kunnen alleen de bewoners van de dekenij genieten van deze groene oase.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Op dit ogenblik voert het Departement RWO een nieuwe publieksconsultatie rond het Beleidsplan  Ruimte Vlaanderen (BRV). Deze campagne is de opvolger van de publieksbevraging ’Ruimte voor Morgen’ van 2011. De campagne van 2012 is gebaseerd op het Groenboek  dat werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 4 mei jongstleden. Hierin schuift de Vlaamse overheid een reeks beleidskeuzes naar voor.

Pages