ruimte

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaanderen wordt in 2050 een paradijs. Tenminste als we de wensen van de Vlamingen, zoals die blijken uit een grootschalige enquête van het departement Ruimtelijke Ordening, ook uitvoeren. Want maar liefst 62 procent vindt dat winkels, kantoren en scholen zo veel mogelijk aanwezig moeten zijn in woonwijken om verplaatsingen tot een minimum te beperken. Een overweldigende 77 procent vindt dat winkels, werk, sport en scholen gelegen moeten zijn op wandel- of fietsafstand.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het PBL organiseert op dinsdag 19 april in de Cruise Terminal te Rotterdam de Ruimteconferentie 2011. Met internationale sprekers en een gevarieerd programma op het gebied van ruimte en leefomgeving: infrastructuur en stedelijke ontwikkeling, mobiliteit en duurzaamheid, demografische krimp, wonen en wijken, de internationale concurrentiepositie van Nederland en nog veel meer

Infrastructuur en stedelijke ontwikkeling, mobiliteit en duurzaamheid, demografische krimp, energie en ruimte, wonen en wijken, de concurrentiepositie van Nederland in Europa en meer.

 

Pages