Ruimtelijk Structuurplan

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Op een website van de Vlaamse regering kunt u opzoeken waar u thuishoort. In New York? In Los Angeles? In Freiburg? Of toch maar in Nederland?
De Vlaamse regering werkt aan een nieuw Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (de opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen). De regering wil echter ook uw mening kennen.

Tot 28 mei kan iedereen op de website van RWO (Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed) zijn of haar suggesties kwijt.

Op die site staat daarnaast een testmodule.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Als Vlaanderen in hetzelfde tempo open ruimte blijft innemen, zal tegen 2050 de Vlaamse ruit bijna helemaal volgebouwd zijn.

In 1976 was 7,2 procent van de beschikbare ruimte in Vlaanderen en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bebouwd. In 1988 was dat al 11,7 procent, in 2000 18,3 procent. Als Vlaanderen in hetzelfde tempo blijft bouwen, zal dat in 2050 41,5 procent zijn. Zo blijkt uit het doctoraat van de geografe Lien Poelmans van de Katholieke Universiteit Leuven. Ze onderzocht de verstedelijking in Vlaanderen en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.