Ruimtelijk Structuurplan

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Op een website van de Vlaamse regering kunt u opzoeken waar u thuishoort. In New York? In Los Angeles? In Freiburg? Of toch maar in Nederland?
De Vlaamse regering werkt aan een nieuw Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (de opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen). De regering wil echter ook uw mening kennen.

Tot 28 mei kan iedereen op de website van RWO (Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed) zijn of haar suggesties kwijt.

Op die site staat daarnaast een testmodule.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Als Vlaanderen in hetzelfde tempo open ruimte blijft innemen, zal tegen 2050 de Vlaamse ruit bijna helemaal volgebouwd zijn.

In 1976 was 7,2 procent van de beschikbare ruimte in Vlaanderen en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bebouwd. In 1988 was dat al 11,7 procent, in 2000 18,3 procent. Als Vlaanderen in hetzelfde tempo blijft bouwen, zal dat in 2050 41,5 procent zijn. Zo blijkt uit het doctoraat van de geografe Lien Poelmans van de Katholieke Universiteit Leuven. Ze onderzocht de verstedelijking in Vlaanderen en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Minister-president Kris Peeters wil niet dat burgers die opkomen voor een individueel belang, via beroepsprocedures of rechtszaken projecten van algemeen belang kunnen stilleggen. Kris Peeters vindt dat het algemeen belang moet primeren op persoonlijke bekommernissen. Kris Peeters heeft gelijk. Het kan inderdaad niet dat het beruchte Not In My Back Yard-syndroom (NIMBY) verantwoorde economische ontwikkelingen, windmolens of stadsbossen tegenhoudt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Minister Hilde Crevits is als minister meermaals geconfronteerd met het dossier E313.
Het belang en de leefbaareffecten van dit dossier zijn groot, de grens is tussen de Ring en Ranst reeds overschreden.
Er werd dan ook al heel wat gedebatteerd en bevraagd in dit parlement: zo werden er sinds 2004 11 schriftelijke vragen gesteld, 7 vragen om uitleg, waren er in 2008 2 interpellaties en werden er in datzelfde jaar 2 moties aangenomen in de plenaire vergadering. Bovendien was er 3 oktober 2007 een actualiteitsdebat.