RUP

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De provincie en de gemeente organiseren donderdag een infovergadering over de geplande glastuinbouwzone in Melsele. Het openbaar onderzoekt start de dag daarop.

De provincieraad stelde eerder deze maand het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'glastuinbouwgebied Melsele' met bijhorend onteigeningsplan voorlopig vast. Het RUP heeft een totale oppervlakte van ongeveer zestig hectare en beperkt zich tot de zone Schaarbeek. De zone Wilde Haan werd definitief verlaten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

District Antwerpen
Nieuwsbericht gepubliceerd op 15/11/2011

Met dit RUP wil de stad in het verlengde van 'Sint-Anneke plage' het Esmoreitpark beschermen. Deze zone moet zowel een plaats van ontspanning zijn als een groene buffer tussen industrie en haven enerzijds en de woonkern van Linkeroever anderzijds.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Op 23 september besloot de Vlaamse regering om aan de Europese commissie te vragen of ze Noriant alvast mag laten beginnen aan het eerste deel van Oosterweel: de werkzaamheden op Linkeroever en de nieuwe tunnel tussen het Sint-Annabos en het Noordkasteel op de rechteroever. Europa heeft twaalf maanden om een antwoord op die vraag te formuleren.
"Daarmee wordt het dossier over de verkiezingen getild", reageert Manu Claeys van de actiegroep stRaten-generaal. "Anders had de regering die vraag aan Europa wel eerder gesteld."

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het stadsuitbreidingsproject Nieuw-Zurenborg nadert stilaan een cruciale fase. Binnenkort wordt het definitieve Milieueffectenrapport gepubliceerd en in het voorjaar mogen we het RUP ( ruimtelijk uitvoeringsplan) verwachten. Het aanvankelijk protest tegen de inplanting van een nieuwe woonwijk lijkt ook wat weggedeemsterd: in de gemeenteraad en de betrokken districtsraden is het de laatste twee jaar nauwelijks aan bod geweest en de wakkere burgers hebben waarschijnlijk vooral wakker gelegen van de Lange Wapper.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Nee, de discussies over de Oosterweelverbinding zijn nog niet dood en begraven. Half januari komt actiegroep stRaten-generaal met Meccano Plus, een aanvulling op het Meccanoplan. Opvallend: geen vrachtwagens meer op de ring tussen Berchem en Merksem.

"Het is de Vlaamse regering die de aanzet heeft gegeven voor Meccano Plus", zegt Manu Claeys van Straten-generaal. "In september stelde de Vlaamse regering zelf de vertunnelde R11 (de Krijgsbaan, red.) voor. Op dat voorstel hebben we verder geborduurd."

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In de wijkgazet van Sint-Andries, voornamelijk volgepend door de maatschappelijk alerte leden van het wijkcomité, verschenen twee stukken over het rijpende Ruimtelijk Uitvoeringsplan, dat voor pakweg de komende dertig jaar zal bepalen of er b.v. een astrolabo bovenop uw huis mag.

En wat met de publieke ruimte - schiet er nog groen over?

Artikelschrijver Jos Thijs kwam uitleggen wat het wijkcomité van de plannen vindt.

Luister hier

Tags: