salariswagens

 

Een enquête van Securex zet het dooretterende debat over bedrijfswagens op scherp. De humanresourcesdienstverlener ondervroeg de bezitters van een bedrijfs- of salariswagen over een mogelijke afschaffing van het systeem waarbij een deel loon omgezet wordt in de leasing van een auto.

Tags: 

We moeten mensen vooral stimuleren om dichter bij het werk en knooppunten van het openbaar vervoer te gaan wonen, zegt mobiliteitsexpert Kris Peeters (PCVO Limburg). 'Een bouwstop buiten de dorps- en stadskernen zou al een goed begin zijn.'

 

Moeten we niet terug naar het criterium van de 'noodzakelijkheid' om een bedrijfswagen toegewezen te krijgen? (Hedwig Mervillie, Leuven)

De grote stilstand van het wegverkeer kost België 8 miljard euro welvaart per jaar. Aan grote verklaringen over het terugdringen van de verkeersdruk was er nooit een gebrek. Deze week nog liet de nieuwe voorzitter van de Belgische werkgeversorganisatie VBO, Bernard Gilliot, horen dat een duurzame oplossing voor de files de komende drie jaar een topprioriteit is.

De files, u kent ze wel: elk jaar langer, elk jaar meer gevloek, elk jaar hogere economische en ecologische kosten. De oplossing van VOKA? Een oproep  met de hashtag #opnieuwmobiel voor een hold-up op de overheidsfinanciën: Vlaanderen moet niet minder dan 10,5 miljard euro investeren in bijkomende infrastructuur, vooral nieuwe wegen. 

"Bedrijfswagens, daar raak ik niet aan", sprak N-VA-voorzitter Bart De Wever halfweg 2015 nog stoer. Niet eens anderhalf jaar later ligt er wel degelijk een plan op de regeringstafel om de nationale hang naar bedrijfswagens te temperen. Door werkgevers en werknemers de keus te laten om een fiscaal bevoordeeld systeem van het loon in te zetten voor hun vervoer, of gewoon voor extra nettoloon, wordt de eenzijdige stimulans van autoverkeer verbreed.

Tags: 

Pages