SAR WGG

Het is goed dat één van de strategische doelstellingen uit het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen verbanden legt met welzijn en gezondheid.

In zijn advies wijst de raad erop dat welzijn en gezondheid veel minder aan bod komen in de verdere uitvoering van die doelstellingen. Als de Vlaamse Regering het ruimtelijk beleid op een geïntegreerde manier wil aanpakken, dan is het cruciaal dat ook in de concrete beleidsmaatregelen linken worden gelegd tussen ruimtelijke ordening, stedenbouw, wonen, zorg en welzijn, lokaal beleid, economie, mobiliteit, …

Kort antwoord: 

Ja. Overkappen is duur. Of beter gezegd: kost veel geld. Het VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) heeft in een studie van 2012 (Overkappingsonderzoek Antwerpse ring) een ruwe schatting voor de Antwerpse Ring neergezet: 160 miljoen per kilometer. De volledige Ring is ongeveer 12 kilometer lang. Dat is dus een frisse 1,9 miljard. En dit zonder luchtzuiverende filters.
Maar... de baten binnen duur en dichtbevolkt stedelijk gebied zijn ook niet mis.

 
Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De kwaliteit van de binnenlucht van meer dan 450 Vlaamse woningen is voor het eerst op grote schaal gemeten. De meetcampagne werd uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek in opdracht van het Departement Leefmilieu en duurde vijf jaar. Voor de meeste woningen werden geen 'problemen' gemeten voor de gezondheid van de bewoners. Er wordt geconcludeerd dat de richtwaarden uit het huidige Vlaams Binnenmilieubesluit in het algemeen behaald worden, maar bij twee belangrijke vaststellingen dient even stil gestaan te worden.