schadeclaims

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het bouwconsortium Noriant ziet af van de schadeclaim wegens het niet bouwen van de geplande Lange Wapper-brug in Antwerpen. Dat is het gevolg van een akkoord dat Noriant heeft gesloten met de BAM en de Vlaamse overheid.

Noriant is een consortium van vijftien bouwbedrijven  dat in 2006 van de toenmalige Vlaamse regering de opdracht had gekregen voor de realisatie van de Oosterweel-verbinding rond Antwerpen en de Lange Wapper-brug.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De BAM en bouwconsortium Noriant, dat de Oosterweel zou bouwen, hebben een akkoord gesloten over de verdere afhandeling van het dossier. Bedoeling is dat Noriant de deelopdrachten op Linkeroever en aan de Scheldetunnel verder uitvoert, maar als dat voor Europa niet kan, dan komt er toch geen gigantische schadeclaim van Noriant.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het aantal schadeclaims en de uitbetaalde vergoedingen lagen in 2012 lager dan de jaren voordien.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid ontving in 2012 van weggebruikers 1.611 claims voor schade opgelopen door de staat van de verkeersinfrastructuur.

Minder dan voorgaande jaren

In 610 gevallen werd effectief een vergoeding uitbetaald, goed voor een totaal bedrag van 652.133 euro. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van Lode Vereeck (LDD).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Binnen de Vlaamse administratie wordt in alle discretie gewerkt aan het milieueffectenrapport (MER) over vijf mogelijke oplossingen voor de Antwerpse mobiliteit. De twee bekendste zijn de Oosterweeltunnels op het BAM-tracé en de Meccano met de fameuze bretellen of tangenten.

Wanneer de studie precies zal worden opgeleverd, is niet bekend. Aanvankelijk was er sprake van dit voorjaar, later werd dat het najaar en sommige kwatongen beweren zelfs dat het dossier over de verkiezingen van mei 2014 zal worden getild.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Niet alleen de Antwerpse mobiliteit zit in een forse knoop. Het denken en handelen daarover van de Vlaamse overheid vertonen nog veel meer kronkels. Daarover vernam een talrijk opgekomen publiek meer op 5 oktober tijdens een publieke lezing van Manu Claeys van stRaten-generaal in het kader van de middagen van de democratie. Wat is de hoofdreden voor regering en Antwerps college om vast te houden aan het zogenaamde BAM-tracé? Een schadeclaim van om en bij 450 miljoen euro. Dat noemt Manu Claeys het zwarte gat in dit dossier.
Walter Lotens

Pages