Schipdonkkanaal

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het is niet omdat Kris Peeters een hardwerkende dossiervreter is die er goed uitziet, met andere woorden het ideaalbeeld van de Vlaming sterk benadert, dat hij een efficiënt politicus mag genoemd worden. Hij mist, samen met zijn entourage, één belangrijke gave die door hem en zijn omgeving wel sterk gepredikt wordt naar de gewone werkende mens n.l. flexibiliteit. Dit blijkt bijzonder pijnlijk in drie dossiers rond mobiliteit en economische ontwikkeling.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Donderdag kwam het Schipdonkkanaal opnieuw op de agenda van het Vlaams parlement. Zoals bekend wil de haven van Zeebrugge het Schipdonkkanaal verdiepen en verbreden, om zo een betere ontsluiting voor de binnenvaart vanuit de haven mogelijk te maken. Dit nieuwe kanaal (‘Seine-Schelde West’) zou aansluiten op de nieuwe binnenvaartverbinding met Frankrijk, het Seine-Schelde project.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening laat momenteel toe om af te wijken van de stedenbouwkundige voorschriften voor ‘kleine’ handelingen van algemeen belang. Dit zijn handelingen die de algemene bestemming, het architectonische en landschappelijk karakter van het gebied niet in gedrang mogen brengen. Het gaat om werken zoals het aanleggen van een fietspad.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Minister voor openbare werken Hilde Crevits kondigde onlangs op de nieuwjaarsreceptie van de haven van Zeebrugge aan dat er in 2011 een beslissing zal vallen over het Schipdonkkanaal. De haven van Zeebrugge wil dit kanaal verbreden en verdiepen om containers ook via de binnenvaart naar het achterland te kunnen vervoeren. Hierop wordt al jaren gestudeerd.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Open VLD, Groen! en de LDD zijn het met elkaar eens. Toch over het dossier van de verbreding van het Schipdonkkanaal.

‘Minister Crevits, schrap de verbreding van het Schipdonkkanaal nu! Definitief!’ Dat schrijven Vlaams Parlementsleden Filip Watteeuw (Groen!), Sas van Rouveroij (Open VLD) en Ivan Sabbe (LDD) in een opvallend scherpe open brief.

Pages