schone lucht

Go outside and take a long, deep breath. Do your lungs feel suitably refreshed? If you’re in any one of a growing number of cities, the answer to that question may well be ‘no’. According to the World Health Organization (WHO), a staggering 98% of large cities (those with more than 100,000 inhabitants) in low- and middle-income countries do not meet minimum air quality guidelines. The situation is better in high-income countries, but still, less than half of cities are up to standard.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen
Dit is een origineel bericht van stichting Schone Lucht voor Iedereen
 
Wetenschappers en artsen roepen regering ondubbelzinnig op tot actie

Amsterdam, 1 oktober 2014 - Tijdens een bijeenkomst over de gezondheidseffecten van luchtkwaliteit in Amsterdam hebben artsen en wetenschappers de noodklok geluid over de staat van de luchtkwaliteit in Nederland. Professor Bert Brunekreef (Universiteit Utrecht/IRAS):
Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Europarlementslid Kathleen Van Brempt (SP.A) ziet ook een positieve kant aan de crisis die de Vlaamse socialisten nu doormaken. 'Eindelijk verplichten de omstandigheden ons om eerlijk naar onszelf te kijken'. Opvallend: ze pleit voor een nieuwe scheut 'Stevaert' in de partij.

geknipt uit Knack

U reikt nu plots Groen de hand voor 'progressieve samenwerking'. Voor een partij in gestage afkalving komt dat erg opportunistisch over.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De mens is een vervelende bijzaak geworden tussen de spreadsheets

"Sommige landen hebben een minister van Leefmilieu, wij hebben er een Tegen",  zo stelt Jeroen Olyslaegers in De Morgen naar aanleiding van de repliek van Vlaams minister van Leefmilieu Schauvliege gisteren in het Vlaams Parlement over de aankoop van 20 ton schone lucht in het buitenland:

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In 1997 engageerde België zich bij de ondertekening van het Kyotoprotocol om haar uitstoot van broeikasgassen tussen 2008 en 2012 met 7,5 procent te verminderen. Dat zulke inspanningen meer dan nodig zijn, werd, zover nodig, nog maar eens aangetoond door de intensiteit en de kracht van de tyfoon die de Filippijnen trof. Die vermindering van de uitstoot kan ons land verwezenlijken via groene maatregelen, maar daarnaast ook via een achterpoortje. We konden namelijk schone lucht in het buitenland aankopen, door investeringen te doen in groene projecten daar.