schorsing

afbeelding

Het jaarrapport van de Vlaamse Ombudsdienst toont aan dat burgers regelmatig klagen over een  te makke Milieu-inspectie. Vaak moeten ze bij milieuhinder jarenlang wachten op een echte oplossing. De inspectie blijkt veel geduld te hebben met bedrijven die milieuproblemen veroorzaken en investeert vooral in begeleiding. Harde maatregelen worden zelden of niet opgelegd.


De cijfers