schuldig verzuim

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

~ Beleidsnota mobiliteit ~

Samenvatting: onder het laagje vernis schuilt een duidelijke keuze voor autoverkeer

“Ik wil de wagengebruiker niet afraden om zijn wagen te gebruiken, maar ik wil wel waardige, veilige en betrouwbare alternatieven aanbieden.” Het is een slagzin die de beleidsnota mobiliteit van minister Weyts goed typeert.

Weyts laat alles over aan individuele keuzes en houdt zich op die manier ver af van een sturend beleid, dat maatschappelijke problemen van ons mobiliteitsmodel structureel aanpakt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) dat de Vlaamse regering op 10 juni heeft goedgekeurd voor de bouw van een nieuwe gevangenis in Beveren, is die gevangenis pal op het Meccanotracé gepland dat de actiegroepen bepleiten voor de sluiting van de Antwerpse Ring. "Nochtans zijn er andere mogelijke inplantingen", menen de actiegroepen.

Samen met de weigering om het Meccano-tracé te onderzoeken probeert de Vlaamse regering zo 'haar' BAM-tracé en het Masterplan 2020 te "betonneren", menen Ademloos en stRaten-generaal.