septemberverklaring

De Septemberverklaring van de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois is ambitieus. En dat moet ze ook zijn. Voor zowat alle mogelijke aspecten van de samenleving worden grootse doelstellingen geformuleerd. Van zorginnovatie tot scholenbouw, armoedebestrijding, landbouw, de opvang van vluchtelingen, inburgering, afvalverwerking, klimaat, innovatie, onderwijs, woningbouw, afbouw van het aantal ambtenaren, een sterke openbare omroep, kunst en cultuur… geen sector wordt ongemoeid gelaten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen
 
De N-VA stapt niet in een volgende regering zonder oplossing voor de Oosterweel. Dat was één van de uitspraken die werden gedaan in het Vlaams parlement tijdens bespreking van de septemberverklaring van minister-president Kris Peeters. De oppositiepartijen maakten zich vooral druk over wat Peeters niet had gezegd. De Oosterweelverbinding en de Antwerpse mobiliteitsknoop lijken geen issue meer voor deze Vlaamse regering. CD&V én Antwerps burgemeester De Wever zeggen dat Peeters nog deze legislatuur een beslissing zal nemen in het dossier.
 
Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De regering Peeters II gaat de laatste rechte lijn in om haar engagementen waar te maken uit het Pact 2020. Daarin nam de regering zich voor om van Vlaanderen een sociale, economische en ecologische topregio te maken.

Wie de Septemberverklaring van minister-president Kris Peeters beluistert, stelt vast dat ‘sociale’ en ‘economische’ pijlers bovenaan het prioriteitenlijstje van de Vlaamse regering staan. Van ecologische maatregelen is amper sprake. Terwijl de urgentie daar dag na dag toch toeneemt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In zijn rede voor het Vlaams parlement pleitte minister-president Peeters voor een ‘durvend Vlaanderen’. Over het sluimerende mobiliteitsprobleem bleef hij opvallend vaag.
Met een groei van 2,6% en een begroting in evenwicht mag Vlaanderen zich volgens Peeters op de borst kloppen. “Landen en regio’s met een begroting in evenwicht zijn intussen zeldzaam geworden en in België heeft alleen Vlaanderen dit voor mekaar gekregen,” zei hij in zijn Septemberverklaring.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In zijn septemberverklaring had minister-president Kris Peeters de mond vol van “een warm Vlaanderen”. Nauwelijks een week later vielen de maskers al af. Koudweg mocht minister Schauvliege aankondigen dat Vormingplus het met 25 % minder middelen mocht zien te rooien. Een kille berekening ziet weinig economische meerwaarde in folietjes als zelfontplooiing en volksverheffing. Het sneuvelen van een veertigtal jobs is collateral damage.