Singel

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het BAM-tracé blijft een autostrade dwars door de stad

De Vlaamse regering heeft besloten om toch het BAM-tracé aan te houden. Met tunnels in plaats van een Lange Wapper-brug. Dat betekent een kaalslag voor groengebieden in Antwerpen. Niet alleen het Noordkasteel: op Linkeroever zou op korte termijn ook het Sint-Annabos voor de bijl gaan. Zeer cynisch, omdat er al zo weinig groen en bos is in Vlaanderen en in Antwerpen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De overdracht van de gewestwegen binnen de Ring naar de stad zou Antwerpen jaarlijks 250.000 euro per jaar aan onderhoud kosten.

In het akkoord over de Oosterweelverbinding tussen de stad Antwerpen en de Vlaamse regering staat ook de overname van de gewestwegen binnen de Ring. Open Vld-fractieleidster Annick De Ridder vreest dat dit de stad financieel wel eens zuur zou kunnen opbreken. “Dit is een vergiftigd geschenk”, zegt ze.

Pages