Site Ruggeveld

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een aantal actiegroepen uit de rand hebben een nieuw voorstel ingediend om de mobiliteitsproblemen in en rond Antwerpen op te lossen.

Red De Voorkempen, Ondergronds, Ertbrugge, Site Ruggeveld, Rond Punt, 'tAlternatief en R11Mis stellen voor om het verkeer op de Antwerpse Ring deels af te takken naar de Singel om de files in te perken. De Singel moet dan ook meteen ondertunneld worden om de Antwerpenaar niet met alle lawaaihinder op te zadelen. Of Antwerpen dit voorstel zal smaken, wisten de actiegroepen uit de rand niet.