sleuf

Dat Ringland een volledige overkapping van de Antwerpse Ring wil, is zijn recht, maar dit luxeproject kost miljarden. Bij ons in Boom aan de A12 wonen de bewoners op amper 10 meter van de autosnelweg en dient deze open sleuf dringend overkapt te worden in het kader van de volksgezondheid.

De overheid wil geen vast meetpunt plaatsen, waarschijnlijk omdat de metingen van fijn stof bij voorbaat slecht zullen zijn. In Boom moet de overkapping slechts over 1 km open sleuf gebeuren en wel daar waar de mensen vlak aan de autosnelweg wonen.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Boomse actiegroep GIA (Gezond Is Anders) heeft de open brief van een groep geneesheren/specialisten uit het Antwerpse aangegrepen om aan te klagen dat ook in Boom wonen aan een autosnelweg (A12) de mortaliteit doet stijgen.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In Boom is een overkapping van de A12-sleuf in de eerste plaats nodig om de luchtkwaliteit te verbeteren of anders gezegd uit pure bezorgdheid voor onze volksgezondheid, stelt de actiegroep GIA.

"De sleuf zorgt niet alleen al bijna 28 jaar voor een breuk tussen Oost-en West Boom. Wat ons irriteert is dat door de toename van de verkeersdrukte, de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast een alarmerend peil hebben bereikt.
Er is door het Vlaams Gewest een haalbaarheidsstudie bezig over deze overkapping maar die is nog niet afgerond", zegt GIA-verantwoordelijke Marc Depester.