slimme kilometerheffing

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Nog nipt voor het kerstreces hebben de drie gewestregeringen de Definitieve Architectuur goedgekeurd voor de geplande kilometerheffing voor vrachtwagens.
Het document werd voorbereid door de Consultant van de drie Gewesten (Fairway) na de bevraging en publieke marktconsultatieronde in september en oktober 2012.

In het eerste kwartaal van 2013 zal ook de Definitieve Architectuur van het wegenvignet voor lichte voertuigen worden gepubliceerd.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Rekeningrijden is eerlijker en democratischer dan het huidige systeem. Het verdeelt immers de kosten voor het onderhoud van de wegen onder de reële gebruikers. “Mensen laten betalen per gebruik is veruit het eerlijkste systeem. Het draagt bovendien bij tot de oplossing van het mobiliteitsprobleem en gaat de luchtvervuiling tegen ”, reageert Brussels staatssecretaris voor Mobiliteit, Bruno De Lille (Groen) naar aanleiding van de berekeningen van de VAB.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De regering Peeters II gaat de laatste rechte lijn in om haar engagementen waar te maken uit het Pact 2020. Daarin nam de regering zich voor om van Vlaanderen een sociale, economische en ecologische topregio te maken.

Wie de Septemberverklaring van minister-president Kris Peeters beluistert, stelt vast dat ‘sociale’ en ‘economische’ pijlers bovenaan het prioriteitenlijstje van de Vlaamse regering staan. Van ecologische maatregelen is amper sprake. Terwijl de urgentie daar dag na dag toch toeneemt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een slimme kilometerheffing wijzigt wel degelijk het mobiliteitsgedrag van gebruikers, doet het fileleed afnemen en biedt de overheid de mogelijkheid om zijn mobiliteitsbeleid (bij) te sturen. Zo blijkt uit de resultaten van het proefproject “Intelligente Mobiliteit”, uitgevoerd door een consortium van bedrijven, waaronder IBM, NXP, Touring, Mobistar, Magicview, NSL en Transport and Mobility Leuven (TML).

Twee jaar terug presenteerde het consortium de “spits”technologie waarmee een nationale, regionale of lokale overheid zijn mobiliteitsbeleid kan sturen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Brussels minister van Vervoer Brigitte Grouwels (CD&V) lanceerde vorige week een pleidooi om een kilometerheffing voor personenwagens in te voeren in de zone van het Gewestelijk Expresnet (GEN). Dat GEN, momenteel in ontwikkeling, voorziet een forse uitbreiding van het voorstedelijk openbaar vervoer in een straal van 30 kilometer rond Brussel. Met zo’n kilometerheffing zal het autoverkeer naar Brussel afnemen ten voordele van het openbaar vervoer, worden de spitsuren minder druk en kan de luchtvervuiling door het autoverkeer beter onder controle worden gehouden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In de economische rubriek van De Standaard trok Stef Proost, transporteconoom van de KULeuven, op zaterdag 14 januari van leer tegen de ecopremie en tegen zuinige wagens. Dat er betere alternatieven zijn voor de ecopremie trekken we niet in twijfel. Maar zijn pleidooi voor een verbod op zuinige wagens vertrekt van een eenzijdige kosten-batenanalyse en raakt kant nog wal.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Bij de voorstelling van het VMM jaarrapport over de luchtkwaliteit in 2010 spreekt minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege, van een "spectaculaire verbetering van de luchtkwaliteit". Dat vinden wij op zijn minst een opmerkelijke uitspraak, vooral omdat Vlaanderen de Europese normen voor fijn stof en verzurende uitstoot (NOX) nog steeds niet haalt.

Pages