slimme kilometerheffing

Kilometerheffing, ja, maar niet zonder afbouwen bedrijfswagens

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) kwam deze week met een aantal voorstellen om de mobiliteitsknoop te ontwarren, waaronder een slimme kilometerheffing. De maatregel versnelt de evolutie van het wagenpark naar nuluitstoot, gaat files tegen en compenseert de wegvallende inkomsten uit brandstofaccijnzen. Toch kan rekeningrijden pas een succes worden wanneer buitenlanders mee betalen en het aantal bedrijfswagens met tankkaart wordt afgebouwd.

De vervuiler betaalt

Tags: 

“Mobiliteit is veel meer dan alleen beton”

Met een nieuw sociaal akkoord kijkt VBO-baas Pieter Timmermans optimistisch naar 2017. Maar hij maakt zich wel zorgen over de Antwerpse mobiliteit.

Vorige week sloten de sociale partners een Interprofessioneel Akkoord (IPA). De werknemers hebben nu uitzicht op een loonsverhoging bovenop de index, de ondernemers zien de loonhandicap in vergelijking met onze buurlanden verminderen van 10% naar 9%. Is dat goed genoeg?

Tags: 

Belgen rijden meer kilometers met meer salariswagens. Remedie: slimme kilometerheffing

In 2015 legden de Belgen opnieuw meer kilometers af met hun wagen. De teller klokte af op 84,2 miljard kilometer. Reden van de stijging: meer wagens op de baan. Met name de salariswagens zitten in stijgende lijn. In het vierde kwartaal van 2015 waren er in ons land in totaal 424.642 salariswagens ingeschreven, 5,2 procent meer dan in 2014.

Tags: 

Wanneer wordt het autosalon een mobiliteitssalon?

"We raden alle bezoekers van het #auto-salon2016 aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer @AutoSalonBe @STIBMIVB."

 

Tags: 

Volkswagengate zet Oosterweel op scherp

Moeten de milieuonderzoeken naar Oosterweel, Uplace en andere grote projecten worden overgedaan, nu de schok van 'Volkswagengate' alle cijfers over emissies van schadelijke stoffen op losse schroeven heeft gezet? Die vraag heeft onze politici overvallen, ze waren er duidelijk niet op voorbereid.

Tags: 

Slimme kilometerheffing vrachtwagens krijgt vorm

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Nog nipt voor het kerstreces hebben de drie gewestregeringen de Definitieve Architectuur goedgekeurd voor de geplande kilometerheffing voor vrachtwagens.
Het document werd voorbereid door de Consultant van de drie Gewesten (Fairway) na de bevraging en publieke marktconsultatieronde in september en oktober 2012.

In het eerste kwartaal van 2013 zal ook de Definitieve Architectuur van het wegenvignet voor lichte voertuigen worden gepubliceerd.

Tags: 

Rekeningrijden eerlijker dan huidig systeem

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Rekeningrijden is eerlijker en democratischer dan het huidige systeem. Het verdeelt immers de kosten voor het onderhoud van de wegen onder de reële gebruikers. “Mensen laten betalen per gebruik is veruit het eerlijkste systeem. Het draagt bovendien bij tot de oplossing van het mobiliteitsprobleem en gaat de luchtvervuiling tegen ”, reageert Brussels staatssecretaris voor Mobiliteit, Bruno De Lille (Groen) naar aanleiding van de berekeningen van de VAB.

Tags: 

De fundamenten zijn verstevigd, maar dan toch niet de ecologische

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De regering Peeters II gaat de laatste rechte lijn in om haar engagementen waar te maken uit het Pact 2020. Daarin nam de regering zich voor om van Vlaanderen een sociale, economische en ecologische topregio te maken.

Wie de Septemberverklaring van minister-president Kris Peeters beluistert, stelt vast dat ‘sociale’ en ‘economische’ pijlers bovenaan het prioriteitenlijstje van de Vlaamse regering staan. Van ecologische maatregelen is amper sprake. Terwijl de urgentie daar dag na dag toch toeneemt.

Tags: 

Slimme kilometerheffing wijzigt mobiliteitsgedrag en leidt tot minder files

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een slimme kilometerheffing wijzigt wel degelijk het mobiliteitsgedrag van gebruikers, doet het fileleed afnemen en biedt de overheid de mogelijkheid om zijn mobiliteitsbeleid (bij) te sturen. Zo blijkt uit de resultaten van het proefproject “Intelligente Mobiliteit”, uitgevoerd door een consortium van bedrijven, waaronder IBM, NXP, Touring, Mobistar, Magicview, NSL en Transport and Mobility Leuven (TML).

Twee jaar terug presenteerde het consortium de “spits”technologie waarmee een nationale, regionale of lokale overheid zijn mobiliteitsbeleid kan sturen.

Tags: 

Brussel wil slimme kilometerheffing, Vlaanderen en Wallonië op de rem

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Brussels minister van Vervoer Brigitte Grouwels (CD&V) lanceerde vorige week een pleidooi om een kilometerheffing voor personenwagens in te voeren in de zone van het Gewestelijk Expresnet (GEN). Dat GEN, momenteel in ontwikkeling, voorziet een forse uitbreiding van het voorstedelijk openbaar vervoer in een straal van 30 kilometer rond Brussel. Met zo’n kilometerheffing zal het autoverkeer naar Brussel afnemen ten voordele van het openbaar vervoer, worden de spitsuren minder druk en kan de luchtvervuiling door het autoverkeer beter onder controle worden gehouden.

Tags: 

Pages