smartphones

For a few years now, the idea of smartphones becoming full of environmental sensors has been floating around. Researchers have been working to develop sensors small and sensitive enough to be incorporated into our phones for measuring air quality, outside temperature and more. So far, these developments have remained in the lab and not in our phones, but a new breakthrough from researchers in Australia may mean that we'll have this data at our fingertips sooner than later.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Nederlandse onderzoekers claimen dat een experiment waarbij duizenden Nederlanders met een iPhone fijnstof hebben gemeten, succesvol is geweest; de data van de vrijwilligers zouden voldoende overeenkomen met andere beschikbare data.

 

De data van de iPhones vertonen een grote correlatie met die van onder meer satellietdata en meetapparatuur op de grond, op basis waarvan de onderzoekers de conclusie trekken dat het meten via smartphones met voldoende metingen nauwkeurig kan zijn.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

We rijden minder met de auto en hopelijk vermindert dat ook het aantal files. Maar vlot verkeer is onmogelijk zonder een grondige aanpassing van ons mobiliteitsbeleid.

Er komen steeds meer initiatieven om de mobiliteit te verbeteren, zoals ontrading en betere alternatieven. Maar ook drastische oplossingen hebben hun grenzen. Trends nam zes maatregelen onder de loep.

Betere infrastructuur