smogalarm

 

Deze stelling lazen we in het NRC. Maar klopt het wel?

 

Uit grootschalig onderzoek van cardioloog Jean-François Argacha (UZ Brussel) en collega's bij patiënten in België die tussen 2009 en 2013 een hartaanval hadden, blijkt een verband met luchtvervuiling. Piekt die, dan zien artsen in de daarop volgende vierentwintig uur significant meer mensen met een hartinfarct, zo raakte onlangs bekend.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In België was vorige week fase I van het smogalarm van kracht. In Brussel had dat eigenlijk fase II moeten zijn, met alternerend rijden als gevolg, vernam BDW. Een foute voorspelling ligt hieraan ten grondslag.

H et fijn stof in het meetstation in Haren ging vorige week donderdag en vrijdag met 127 en 114 microgram per kubieke meter tweemaal boven de honderd. Ook in Ukkel zijn twee dagen na elkaar waarden vastgesteld die hoger liggen dan honderd: 102 microgram op donderdag en 107 microgram op vrijdag.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 Wie het gaspedaal graag diep indrukt, denkt vandaag en morgen maar beter twee keer na. Doordat er te veel fijn stof in de lucht hangt, is het smogalarm van kracht. De politie zal controleren.

Brussel In het hele land geldt een snelheidsbeperking van 90 kilometer per uur op snel- en ringwegen die in dichtbevolkt gebied liggen(zie kaart). In de Brusselse binnenstad mag niet sneller dan 50 kilometer per uur gereden worden waar dat normaal 70 is.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 Vanochtend is het smogalarm van kracht gegaan. Wie vandaag en morgen autorijdt, moet zijn snelheid aanpassen. Een weinig populaire maatregel, maar wel noodzakelijk om het fijn stof in de lucht te verminderen. Althans voor even.

Vanaf vanochtend 6 uur geldt het smogalarm. Automobilisten in Vlaanderen en Wallonië moeten vandaag en morgen hun snelheid aanpassen zodra verkeersborden met de boodschap 'smog 90 km/u' oplichten.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 Vanaf morgenochtend 6 uur geldt het smogalarm op Vlaamse snelwegen. In Vlaanderen en Wallonië geldt dan een snelheidsbeperking tot 90 kilometer per uur op een aantal snel- en ringwegen. Dat smogalarm is vooral een psychologische ingreep. De impact ervan op onze gezondheid is beperkt en tijdelijk. Dat zegt de Bond Beter Leefmilieu (BBL).

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

25/01/2013 – Vanaf zaterdag 26 januari wordt het smogalarm afgeblazen. Dat komt omdat de daggemiddelde fijnstofconcentraties (PM10) onder de alarmdrempel van 70 µg/m³ worden verwacht op zaterdag.

De vaste ‘SMOG90’ borden zullen terug onzichtbaar gemaakt worden in de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 januari.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vandaag en ook nog morgen is in heel Vlaanderen het smogalarm van kracht. Op de Antwerpse ring en op alle autosnelwegen in onze regio mag je maar 90 kilometer per uur rijden. De fijn stof waarden zijn veel te hoog en dat is gevaarlijk voor de luchtwegen.

Het smogalarm is een pleister op de wonde.

klik op de afbeelding om het filmpje te bekijken

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Sinds vanochtend zes uur geldt het smogalarm. Op snelwegen in de buurt van steden mag maximum 90 per uur worden gereden, in het Brussels Gewest is dat 50. De beperking geldt al zeker tot en met morgen. «Zo verbeteren we de luchtkwaliteit voor 1 miljoen Vlamingen», zegt Bart Van Besien van de Vlaamse Milieu Maatschappij. De politie kondigt alvast extra controles aan. Zelfs de vaste camera's worden daarvoor aangepast.


INGRID DE VOS 

Pages