snelheidsbeperking

afbeelding

Yasmine Kherbache, sp.a-fractieleidster in de Antwerpse gemeenteraad en Vlaams parlementslid, vindt dat Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts beter meteen actie onderneemt en een proefproject start op de Antwerpse Ring. Dat stelt ze in een reactie op de uitspraak van Weyts dat op basis van een studie blijkt dat een snelheidsbeperking een beperkt negatief heeft op de verkeersdoorstroming.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Ze sterven. De fietsende kindjes, de overstekende voetgangers, de roekeloze chauffeurs. Vaak hebben ongevallen een gemeenschappelijke factor: snelheid, té snel. 

Ik ben een fietser in Brussel, niet omdat ik me geen auto kan veroorloven maar gewoon omdat het zo sneller gaat, het zo beter is voor mijn longen en die van de stad en omdat er genoeg alternatieven zijn in de stad.

 

Snelheidsduivels

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

"Investeren in natuur en milieu is investeren in de toekomst”

Deze voormiddag gingen vertegenwoordigers van Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu langs bij Geert Bourgeois en Kris Peeters, de formateurs van de nieuwe Vlaamse Regering. Ze vroegen er onder andere voor meer natuur, ook op wandelafstand, maatregelen om het autoverkeer terug te dringen en een grootschalig energierenovatieprogramma voor gebouwen. 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Wilrijk

De Wilrijkse sp.a wil dat er al op korte termijn maatregelen worden genomen tegen de luchtvervuiling en de geluidsoverlast die het viaduct A12 met zich meebrengt. Een snelheidsbeperking kan een waardevolle ingreep zijn.

In de jongste districtsraad was de afbraak van het viaduct en de ondertunneling van de A12 een stevig gespreksthema. Onder meer PvdA+ en Groen toonden dat ze intens met de zaak bezig zijn. Groen liet door architect Bart Van den Bossche zelfs een grondige analyse maken van het probleem én de mogelijke oplossingen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Geen regen of rukwinden, toch was er gisteren weer de hele dag verkeershinder. De Brusselse Ring werd een tijdlang afgesloten na drie ongevallen. Verkeersexpert Kris Peeters heeft een eenvoudige oplossing: trager rijden.

De vorige monsterfile is nog niet verteerd of het was gisteren al opnieuw prijs. Na een driedubbel ongeval moesten zowel binnen- als buitenring een tijdlang worden afgesloten.

Pages