snelheidslimiet

Vorig jaar was een recordjaar voor de files in ons land, zo blijkt uit cijfers van automobilistenbelangenvereniging Touring Mobilis. UHasselt-verkeersdeskundige Willy Miermans denkt dat de investeringen die de regeringen aankondigen weinig soelaas zullen bieden. "Ons mobiliteitsgedrag aanpassen en de snelheid op de snelwegen verlagen naar 60 à 70 kilometer per uur, dat is het enige wat kan helpen", zegt hij op TV Limburg.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vanmorgen gebeurden er twee zware ongevallen, op de ring rond Brussel en op de ring rond Antwerpen. Dat is geen toeval, zegt mobiliteitsorganisatie VAB. De vereniging vraagt een diepgaand onderzoek naar de maximumsnelheid op de ringwegen rond de grote steden. Bij ons mag op die ringwegen een stuk sneller gereden worden dan in onze buurlanden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

We moeten binnenkort in Vlaanderen misschien een stuk trager rijden. Volgend jaar wordt Vlaanderen bevoegd voor de verkeersregels. Zowat alle specialisten pleiten ervoor om de maximumsnelheid dan te verlagen van 90 tot 70 per uur op gewestwegen en van 120 tot 90 op autowegen - ook wel expreswegen genoemd. Het gaat dus niet om de autosnelwegen.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een straat heeft veel meer functies dan enkel een stroomfunctie voor autoverkeer. Bijna alle lezers van deze nieuwsbrief zullen dit ongetwijfeld beamen, maar toch zijn er nog heel wat mensen die durven ontkennen dat wonen, winkelen, werken en spelen in een straat belangrijker kan zijn dan verkeer. In straten met een belangrijke verblijfsfunctie is 30 km/u de enige aanvaardbare snelheidslimiet.

Verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid