snelheidsverlaging

Ruim acht op de tien automobilisten zijn voorstander van een lagere maximumsnelheid op de autosnelwegen bij regenweer en/of nat wegdek. Dat blijkt vrijdag uit een bevraging van mobiliteitsclub VAB bij duizend Nederlandstalige en duizend Franstalige Belgische automobilisten over de plannen van minister Jacqueline Galant om het snelheidsbeleid op onze autosnelwegen aan te passen. Bij de vijftigplussers willen zelfs negen op de tien respondenten een snelheidsverlaging op de snelwegen bij regenweer.

De gemeente Beersel roept in haar klimaatplan de hogere overheden op om de maximumsnelheid op de Brusselse Ring te verlagen van honderdtwintig naar negentig kilometer per uur.

Beersel ondertekende, net als vijftig andere gemeenten in Vlaams-Brabant, vorig jaar het Burgemeestersconvenant, met daarin de belofte om de CO2-uitstoot op haar grondgebied met minstens twintig procent te doen dalen. Om dat te bereiken, moest dit najaar een klimaatactieplan opgesteld worden met concrete maatregelen.

Invoering van een kilometerheffing en het verlagen van maximumsnelheden zetten de meeste zoden aan de dijk als het gaat om CO2-reductie in het transport.

Ten behoeve van de politiek-bestuurlijke afweging hebben ECN en PBL in een ‘quick scan’ het reductiepotentieel van extra klimaatbeleidsmaatregelen in 2020 en een eerste inschatting van de daarmee verbonden kosten in kaart gebracht.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het district Wilrijk vraagt aan de Vlaamse Overheid de nodige maatregelen om de geluidsoverlast rond het Wilrijkse viaduct aan te pakken. Volgens de socialisten gaan de aanbevelingen niet ver genoeg.

 

Eind maart maakte de stad Antwerpen een geluidsactieplan op. Daaruit bleek dat verschillende Wilrijkse wijken te kampen hebben met geluidsoverlast. Dat plan werd maandagavond besproken in de Wilrijkse districtsraad, en leidde tot meerdere aanbevelingen voor de bevoegde Vlaamse diensten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De maximumsnelheid op de A13 bij Rotterdam-Overschie en de A10 ten westen van Amsterdam is vandaag teruggegaan van 100 naar 80 kilometer per uur. De trajectcontrole op de A13 staat dan echter nog niet aan doordat een nieuwe controlesysteem is ingevoerd wat nog niet operationeel is.
 
“Er wordt wel gecontroleerd, al staat de trajectcontrole niet aan”, meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. “Te hard rijden kan dus beboet worden.” Wanneer het nieuwe systeem gaat werken, is nog niet bekend. Op de A10 werken trajectcontroles wel.