spa

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

nvdr : Bart Martens is hier "kersen aan het plukken".  Hij pikt van alle alternatieven die elementen die hem welgevallig zijn, houdt ze met speeksel en paktouw aan elkaar en gebruikt die constructie om zijn BAM-tracé te ondersteunen.  Alle negatieve aspecten van het BAM-tracé worden uiteraard gesorteerd en meegegeven met de ophalingsdiensten.  Als u de indruk krijgt dat hij zich weert als een socialist in een CD&V/NVA wijwatervat bent u niet de enige.  Het BAMtracé is dood, en BAM moest al lang ontbonden zijn.  Dààrom zit dat reukje eraan.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 

Sp.a/Groen in Borgerhout stelt programma voor

De overkapping van de Antwerpse Ring, het is één van de speerpunten in het verkiezingsprogramma van het kartel sp.a/Groen in Borgerhout. De partijen stelden vandaag hun kieslijst en programma voor. Ook sp.a pleit in Borgerhout dus resoluut voor een overkapping van de Ring. Opmerkelijk, want op stedelijk niveau heeft de partij zich nog niet uitdrukkelijk 'pro' uitgesproken.