spa

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 

Sp.a/Groen in Borgerhout stelt programma voor

De overkapping van de Antwerpse Ring, het is één van de speerpunten in het verkiezingsprogramma van het kartel sp.a/Groen in Borgerhout. De partijen stelden vandaag hun kieslijst en programma voor. Ook sp.a pleit in Borgerhout dus resoluut voor een overkapping van de Ring. Opmerkelijk, want op stedelijk niveau heeft de partij zich nog niet uitdrukkelijk 'pro' uitgesproken.