stad Antwerpen

Antwerpen - De Craeybeckxtunnel, waar dagelijks duizenden auto’s passeren, is hét te mijden punt als het gaat om de uitstoot van NO2 ofwel stikstofdioxide, blijkt uit een meting van Greenpeace. Maar in Antwerpen zijn er heel wat plaatsen waar de Europese norm voor stikstofdioxide ver overschreden wordt.
Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Opgelet iedereen, laat je niet in de war brengen door de informatie op de websites van de overheid. Inmiddels geeft men bij de Vlaamse administratie, die het openbaar onderzoek organiseert, de actiegroepen gelijk. 'Het is juist dat er tijdens het Openbaar Onderzoek over alle aspecten van het GRUP bezwaren ingediend kunnen worden', stelt Mie Van den Kerchove van Ruimte Vlaanderen. Dus ook over het tracé.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering en de stad Antwerpen organiseren woensdag tussen 16 en 20 uur een infomarkt over het BAM-tracé in het FelixArchief aan de Oudeleeuwenrui. Het publiek kan er een infotentoonstelling bezoeken en met vragen stellen aan één van de aanwezige experten. In februari besliste de Vlaamse Regering in overleg met de stad om de Ring in het noorden rond te maken. Voor de werken voor de aanleg van het BAM-tracé kunnen starten, moet het bestaande GRUP worden aangepast voor de zones waarin nieuwe wegen en tunnels zullen worden aangelegd.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

• Heeft de Antwerpenaar anders gestemd dan bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktobér2012? Het belangrijkste verschil zit in het resultaat van Groen, dat zijn score bijna verdubbelt: van 7,9 naar 14,2% (Vlaams Parlement).

• Ook opmerkelijk: de N-VA gaat er in de stad op achteruit: van37,7 naar 34,4% (Kamer) en 32,2% (Vlaams). De twee partijen van de Stadslijst. sp.a en CD&V, scoren samen ongeveer hetzelfde als in 2012.

Pages