stad Antwerpen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

nvdr: wat ons opvalt is dat de externe communicatie door schepen Koen Kennis (+ het navenante collegebesluit) niet meteen de vertaling is van de inhoud van het stadsadvies. Vreemd dat men op basis van dergelijk advies de suggestie van gunstig advies kan meegeven. De vraag stelt zich zelfs in alle pertinentie of de dubbele pet van Koen Kennis niet bepalend is geweest voor het stadsadvies? Koen Kennis is nl. én beheerder bij de N.V. BAM én schepen van mobiliteit van Antwerpen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het stadsbestuur van Antwerpen sluit zich aan bij de bevindingen van de MER-studie over het BAM-tracé en zijn alternatieven. De stad wil wel nog veel bijkomende verduidelijkingen.

Vandaag bespreekt het Vlaams Parlement het milieueffectenrapport (MER) over Oosterweel. Volgens die studie scoort het BAM-tracé het best op het vlak van mobiliteit, maar het Meccano-tracé inzake leefbaarheid. Inmiddels heeft het Antwerpse stadsbestuur zijn advies over de studie afgerond. Het sluit zich aan bij de bevindingen van het rapport, maar maakt twee kanttekeningen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De stad Antwerpen heeft haar advies uitgebracht over het milieurapport voor de Oosterweel. Ze staat achter de drie tracés die al een tijd voorliggen en die nu nog verder onderzocht worden. Antwerpen vraagt ook concreet om een overkapping van de Ring, ter hoogte van het Schijnpoort, en om extra geluidsschermen. Het bouwdok voor de Oosterweel komt alvast niet in de Antwerpse haven te liggen, zo blijkt.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

foto: zie hoeveel mensen wonen langs de ring, en welk stukje overkapt zou worden, mogelijk, eventueel ...

 

Een overkapping van de Antwerpse ring is niet alleen erg duur, zelfs een volledige overkapping zou geen oplossing bieden aan alle aanwezige problemen op het vlak van luchtkwaliteit en geluidsnormen. Dat zijn enkele van de voornaamste conclusies van een studie die de stad Antwerpen liet uitvoeren.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Antwerpse stadsbestuur verhoogt haar bijdrage aan de financiering van de Oosterweeltunnels; van 61,5 miljoen euro naar 84 miljoen euro, plus nog eens een extra prefinanciering aan Vespa van 70 miljoen euro. Dat is aanzienlijk meer dan aanvankelijk gepland, maar zowel burgemeester Patrick Janssens als schepen voor financiën Luc Bungeneers zijn formeel: «Dit leidt niét tot een belastingverhoging.» Het Gemeentelijk Havenbedrijf doet ook een duit in het zakje: 172,5 miljoen euro.

Pages