Stad

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Stedelingen fietsen en wandelen per dag een kwartier meer dan plattelandsbewoners. Dat komt vooral door de nabijheid van winkels en diensten in een stad.

Dat stedelingen meer bewegen dan plattelandsbewoners blijkt uit het doctoraal onderzoek van Delfien Van Dyck aan de vakgroep bewegings- en sportwetenschappen van de Universiteit Gent. Het beeld van het platteland als 'bewegingsvriendelijke' omgeving blijkt volgens de onderzoekster dus niet te kloppen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Wie in de stad woont, fietst en wandelt dagelijks 15 minuten meer dan mensen die op het platteland wonen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Gent. Dat de stad soms minder veilig is om te bewegen en dat er weinig groen is, lijkt mensen dus niet te storen.

Mensen die in een stad wonen, hebben bijvoorbeeld vaak winkels in de buurt en kunnen daar dus makkelijk te voet of met de fiets naartoe. Wie op het platteland woont, neemt makkelijker de auto naar de supermarkt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Landbouw in de stad is aan een opmars bezig. Verwacht wordt dat in 2050 tot 80 procent van de bevolking in steden zal wonen. Om in de voedselbehoeften van al die mensen te voorzien moeten we zelf meer eten gaan kweken. Net als vroeger dus, maar dan op de moderne manier. 

klik op de afabeelding om het persbericht te bekijken

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

ANTWERPEN - Overal in Antwerpen is er een parkeerprobleem. Volgens de stadsmonitor van de Vlaamse overheid ondervindt zestig procent van de Antwerpenaars problemen met parkeren.

Vorige week noemde burgemeester Patrick Janssens (SP.A) parkeren nog een van de grootste problemen van de stad. Momenteel zijn er 36.825parkeerplaatsen binnen de Singel en reikte de stad meer dan 52.000 bewonerskaarten uit. Voor de zone buiten de Singel zijn er ongeveer 9.400 parkeerplaatsen en werden er meer dan 20.000 kaarten uitgedeeld.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het toenemende lawaai in alsmaar voller wordende steden zou ergernissen, slaapproblemen, oorsuizen en leerproblemen veroorzaken. Daarnaast zou het ook tot hoge bloeddruk en hart-en-vaatproblemen kunnen leiden. Genoeg redenen om naar een dorp te verhuizen waar je de vogeltjes nog wél hoort fluiten.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Welke plaats geven we aan de auto in de stad? Het thema zal de komende maanden meer en meer op de voorgrond komen. Mobiliteit wordt allicht hét strijdpunt waarmee de partijen de politieke arena zullen betreden en de druk van de vierwieler op buurten en wijken speelt daarin een cruciale rol. Het saturatiepunt is namelijk al geruime tijd bereikt. En dan bedoelen we niet alleen op straat, maar ook in de geesten.

Pages