steden

Brussel heeft na de Deense hoofdstad Kopenhagen het grootste voetgangersgebied van Europa. Ook Gent plant een uitbreiding van de zone waar geen wagens mogen komen. Steeds meer steden wereldwijd zetten zichzelf op een autoarm dieet. En om dit te bereiken volgt elke stad zo zijn eigen traject:
 

In de provincie Antwerpen wordt steeds meer gefietst. De provinciale fietsbarometer, die op 22 locaties heel het jaar door fietsers telt, noteerde voor heel de provincie een stijging van 1,8% op jaarbasis voor heel de provincie. In de steden Turnhout (+6,23%), Mechelen (+6,29%) en Antwerpen (5,36%) is de stijging het grootst. Ook op de 243 tijdelijke tellocaties over heel de provincie steeg het aantal fietsers.

Zou het niet heerlijk zijn als de stad waarin je leeft gezond is. Niet vol geparkeerd. Veilig voor je kinderen. Milieudefensie wil voorrang voor wandelen, fietsen en schoon openbaar vervoer. Met elektrische deelauto's waar nodig. Dat is gezonder, beter voor het klimaat en zorgt voor meer ruimte op straat. Samen zorgen we dat mensen weer centraal staan. Doe ook mee met Milieudefensie. Dan maken we van onze steden gezonde steden.

Twee derde van de bezoekers van de Antwerpse binnenstad komt met de auto, met een zeer hoge uitstoot van broeikasgassen tot gevolg. FOTO PHOTO NEWS

Leefbaarheid 

 

Internationale studie wijst op gebrek aan groen en te druk verkeer 

 

Antwerpen heeft te weinig groen in vergelijking met andere wereldsteden. En er worden ook te veel schadelijke broeikasgassen uitgestoten. Toch haalt de stad nog een 29ste plaats, dankzij een uitstekende levenskwaliteit, onder meer te danken aan de hoge tewerkstellingsgraad. Dat staat in een rapport van Arcadis. 

De aanwezigheid van een dicht ov-netwerk, maar ook het aantal parken in de omgeving, bepalen voor een aanzienlijk deel in hoeverre de inwoners in beweging komen.

Dat blijkt uit een studie van de universiteit van Californië. Wereldwijd werden 14 steden bij het onderzoek betrokken, waaronder in Europa onder andere Gent en Aarhus.

Daar werd een doorsnee van de inwoners gevraagd een week lang een activiteitenmeter te dragen.

alle stedelingen in de wereld ademt teveel schadelijk fijnstof in. Dat blijkt uit een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN naar luchtvervuiling. Voor het onderzoek werd gekeken naar de luchtvervuiling in drieduizend steden.

Van de grote steden waarin meer dan 100.000 mensen wonen, voldoet vrijwel geen enkele stad aan de eisen voor gezonde lucht. 98 procent is viezer dan mag.

Tags: 

Meer dan 80 procent van de stadsbewoners wereldwijd ademt te veel fijnstof in. Dat blijkt uit een donderdag verschenen onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) naar de situatie in 3000 steden.

 

Steden in ontwikkelingslanden zijn het meest vervuild. Van de steden met meer dan honderdduizend inwoners in lage en middeninkomenlanden, voldoet 98 procent niet aan de gezondheidsstandaarden van de WHO. In landen met een hoog inkomen is dat 56 procent.

Pages