Stef Proost

 

Denemarken overweegt om de verkoop van auto’s op fossiele brandstoffen vanaf 2030 stop te zetten. Ook andere Europese landen denken in dezelfde richting. Greenpeace vraagt zelfs om er in 2028 al volledig mee te stoppen. Is het haalbaar om zo snel te gaan? En wat kost het een land als België aan extra energiecapaciteit als het hele wagenpark elektrisch zou rijden? Het is een vraag die extra gewicht heeft gekregen in een periode met dreigende stroomtekorten. 

 

 

Nooit eerder waren er zoveel structurele files. Er zijn oplossingen, maar ze vergen moedige politici om noodzakelijke maatregelen door te drukken.

 
Vaak wordt gekeken naar het uitbreiden van de wegencapaciteit en de infrastructuur, maar dat biedt geen structurele oplossing voor de files. Latent verkeer duikt weer op als de capaciteit wordt uitgebreid. Spitsstroken hebben meestal maar een tijdelijk effect. Een structurele oplossing combineert vier maatregelen.

afbeelding

Als we willen dat discussies over megaprojecten zoals Uplace niet verzanden in oeverloos gekakel over (de geloofwaardigheid van) cijfers, moeten studiebureaus vanachter hun muur van onaantastbaarheid komen, schrijven Georges Allaert, Dirk Lauwers, Kobe Boussauw, Chris Tampère, Stef Proost, Bruno De Borger en Tom Coppens.

 

Wie? Academici gespecialiseerd in het domein van mobiliteit en ruimtelijke planning.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Er komt dus een tunnel - en geen brug - om de Antwerpse ring te sluiten via het BAM-tracé, zodat de omstreden verbreding van de ring niet langer noodzakelijk is. De meerkosten van de tunneloplossing, geraamd op 352 miljoen euro, worden gedragen door de stad Antwerpen en het havenbestuur. Zo zal het havenbestuur instaan voor de kosten van de versteviging van de kade van het Straatsburgdok om het scheepvaartverkeer over het Albertkanaal tijdens de werkzaamheden mogelijk te maken; in de Waaslandhaven wordt een bouwdok aangelegd waar de tunnelelementen gemaakt zullen worden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Met Stef Proost (transporteconoom KUL), Wim van Hees (Ademloos) en Lex Moolenaar (GvA). Stef Proost becijferde dat het politieke gemorrel aan de Oosterweelverbinding irrelevant is, vermits het hele project onrendabel is. Wim van Hees verzamelde de nodige handtekeningen om de Volksraadpleging te doen plaatsvinden, en betoogt dat er bij de berekeningen geen rekening is gehouden met de sociale en gezondheidskost voor de Antwerpse bevolking. Ook is de daling van de vastgoedprijzen niet in kaart gebracht.

Pages