Stenenbrug

Tussen de Antwerpse ring en het Ringfietspad komt er ter hoogte van de Stenenbrug in Borgerhout een groene geluidsberm met aangepaste beplanting, die niet alleen een onmiddellijke meerwaarde kan vormen voor de leefbaarheid van de omgeving, maar ook een aanzet voor een eventuele overkapping van de snelweg door het hoogteverschil al deels op te vangen. Dat hebben het Antwerpse stadsbestuur en overkappingsintendant Alexander D'Hooghe bekendgemaakt. Het project wordt een test voor leefbaarheidsmaatregelen voor de Ringzone.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De overdracht van de gewestwegen binnen de Ring naar de stad zou Antwerpen jaarlijks 250.000 euro per jaar aan onderhoud kosten.

In het akkoord over de Oosterweelverbinding tussen de stad Antwerpen en de Vlaamse regering staat ook de overname van de gewestwegen binnen de Ring. Open Vld-fractieleidster Annick De Ridder vreest dat dit de stad financieel wel eens zuur zou kunnen opbreken. “Dit is een vergiftigd geschenk”, zegt ze.