sterfgevallen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In 2012 stierven naar schatting 7 miljoen mensen als een gevolg van blootstelling aan luchtvervuiling. Dit staat in een rapport van de World Health Organization (WHO) uit 2014.

 

Dit komt neer op 1 op elke 8 sterfgevallen wereldwijd. Hiermee worden vroegere schattingen verdubbeld en wordt bevestigd dat luchtvervuiling vandaag de dag ’s werelds grootste milieugerelateerde gezondheidsrisico vormt. Met andere woorden: het verminderen van luchtvervuiling kan miljoenen levens sparen.