stikstofoxide

 

De luchtkwaliteit is in Vlaanderen gestaag verbeterd. Hoboken , Beerse en de haven van Antwerpen blijven echter black spots. Globaal beantwoordt Vlaanderen steeds beter aan de Europese normen. De veel strengere adviezen van de WGO halen we daarentegen, zeker wat fijn stof betreft, totaal niet.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlamingen hebben het afgelopen jaar meer benzine- dan dieselwagens gekocht. ‘Historisch en goed nieuws voor onze luchtkwaliteit', zegt minister van Leefmilieu Joke Schauvliege.

Van de nieuwe auto's die tot en met oktober in Vlaanderen aan particulieren werden verkocht, draaiden er 50,3 procent op een benzinemotor en 49,6 procent op een dieselmotor. Vlaamse particulieren schreven in die periode 62.285 benzinewagens in, tegenover 61.356 dieselauto's. Het gaat hier niet om bedrijfswagens.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

België heeft in 2010 een van de slechtste scores behaald in Europa op het vlak van de uitstoot van stikstofoxiden. Dat blijkt vrijdag uit cijfers die werden gepubliceerd door het Europees Milieuagentschap (EEA). Slechts vier andere landen van de Europese Unie deden het in 2010 nog slechter.


Ons land overschreed in 2010 met 25 procent de drempel voor de uitstoot van stikstofoxide die het kreeg opgelegd via de NEC-richtlijn en stootte 220,6 kiloton stikstofoxiden uit in plaats van de toegestane 176 kiloton..

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Veel Vlamingen ondervonden de voordelen van thuiswerken

Wat een nationale staking al niet kan doen. Gisteren werkten velen thuis. Resultaat: minder files, minder fijn stof.

De gevolgen waren vooral op de autosnelwegen zichtbaar. Velen namen een dagje verlof, anderen staakten, er was minder vrachtvervoer op de wegen, maar ook het thuiswerk speelde ontegensprekelijk een rol. De ochtendspits op de Vlaamse wegen verliep opvallend vlot. Er stonden nauwelijks files.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

België zal dit jaar de Europese norm voor de uitstoot van stikstofoxiden – NOx – ver overschrijden.

België zal de toegelaten norm voor stikstofoxide-uitstoot dit jaar met 43 procent overschrijden. Dat blijkt uit een prognose van het Europese Milieuagentschap.

Alleen Ierland doet het met 47 procent nog slechter. Op het vlak van andere stoffen zoals ammoniak en zwaveldioxide haalt België wel de normen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De belangrijkste reden waarom ons land van de Europese Commissie geen uitstel heeft gekregen voor het halen van de nieuwe normen voor luchtkwaliteit, is volgens Schauvliege dat de geraamde concentratieniveaus en de effecten van een aantal maatregelen niet grondig in kaart zijn gebracht.

Schauvliege kan zich daarin vinden, want "de tijd - twee maanden - was te kort om de invloed op de luchtkwaliteit van recente maatregelen te berekenen". De minister zei voorts dat er aan een methode wordt gewerkt voor die complexe berekening.