stilstand

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Als lid van de oppositie mag het geen wonder heten dat Groen van leer trekt tegen die Vlaamse regering. Maar toch is Van Besien harder voor de Vlaamse dan voor de federale regering, waar Groen eveneens vanuit de oppositie moet toekijken op het beleid. "Ik ben het oneens met het beleid van de regering-Di Rupo, maar die doét tenminste nog iets. De regering-Peeters doet helemaal niets, behalve wat vers asfalt gieten in de ijdele hoop dat er weer iets zal bewegen", klinkt het in Het Laatste Nieuws.
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

STILSTAND

Donderdag 27 juni 2013, 19.30 uur
Geuzenhuis (zuilenzaal),
Kantienberg 9
9000 Gent

Een gesprek over democratie en burgerparticipatie o.b.v. het boek "STILSTAND - Over machtspolitiek, betweterbestuur en
achterkamerdemocratie. Het Oosterweeldossier. " van Manu Claeys

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het lange verhaal van het Oosterweeldossier begon al midden jaren negentig van de vorige eeuw. Maar pas in 2005 werd voor iedereen duidelijk wat de plannen waren toen de maquette met het Lange Wapper viaduct werd getoond. Vanaf dan komt de Antwerpse burgerparticipatie in actie. Eerst vooral door stRaten-generaal, met de begaafde pen van Manu Claeys en het oerdegelijke studiewerk van Peter Verhaeghe. En vanaf 2008 versterkt door Ademloos met Wim van Hees en veel vrijwilligers. Zij dwongen in 2009 het befaamde referendum (BAM-tracé, weg ermee!) af.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In Vlaanderen zouden wij het beter doen?

Met Manu Claeys (stRaten-generaal) en politicoloog Dave Sinardet (VUB).

De vader van het nieuwe technologische Vlaanderen , Gaston Geens, drukte het de Vlaming op het hart: Wij zullen moeten bewijzen dat wij wat we zelf doen, beter doen.

Dat Vlaanderen zijn mobiliteit niet op orde krijgt, is deze week nog eens gebleken uit onderzoek in Washington, US.

Pages