STOP

Het is in de mobiliteit niet anders dan in andere beleidsdomeinen. Maatregelen bedoeld om een probleem op te lossen hebben vrijwel altijd neveneffecten. Soms zijn het prettige neveneffecten, soms onschuldige, af en toe levensbedreigende. Die laatste komen in het domein van de mobiliteit waarschijnlijk meer voor dan elders.

afbeelding

Veiligheid is één ding. Comfort een ander – al liggen beide aspecten voor voetgangers vaak akelig dicht bij elkaar. Vraag het maar aan mensen die aangewezen zijn op het gebruik van een rolstoel of een rollator of aan alle moeders en vaders die hun kroost wel eens verplaatsen met een buggy. Ooit bracht ik als kersverse vader alle stoepen in mijn eigen gemeente in kaart door ze allemaal met de kinderwagen uit te testen.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Soms vraag ik mij af in wiens belangen het Antwerpse stadsbestuur het meest geïnteresseerd is. De recente beslissingen en uitspraken rond het creëren van parkeergarages in het midden van de stad (lees: aanzuigeffect op auto's), het geleidelijk verlaten van het STOP-principe (lees: auto heeft voorrang), het halsstarrig vast houden aan het beslist beleid (lees BAM-tracé) doen me eerder geloven dat het gaat om de autobelangen van de burgers in de randgemeenten. De Antwerpenaren kunnen dan bij de burendag vanuit hun stoel nog eens lekker auto's tellen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Experts kraken mobiliteitsplan stad Antwerpen af: "Tegen internationale trends in'

Door geen duidelijke keuze te maken voor een bepaalde vervoerswijze, gaat het mobiliteitsplan van het stadsbestuur in tegen alle internationale tendenzen. Dat zeggen mobiliteitsexperten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Mobiliteitsnieuws uit Antwerpen en voor één keer gaat het niet over Oosterweel of de Ring. Het stadsbestuur heeft zijn plannen voor het verkeer in de binnenstad op tafel gegooid : er moeten meer tramlijnen komen en ook meer autoparkings rond de stad want Antwerpen wil bovenal bereikbaar blijven. Een ambitieus plan met de juiste keuzes ? De Ochtend legde het voor aan Dirk Lauwers, prof mobiliteitsplanning aan o.m. de UGent.

Luister hier:

Pages