stRaten-generaal

Na eerdere berichten over een mogelijk nieuwe volksraadpleging én het nieuws gisteren dat Oosterweel er ten vroegste in 2024 zal zijn, anderhalf jaar later dan vooropgesteld. Is er morgenochtend een opvallende persconferentie. De Stad, de Vlaamse Regering, de overkappings-intendant én de actiegroepen Ringland, StRaten-Generaal en Ademloos komen naar buiten met een gemeenschappelijk boodschap.

 

Het collectief Ringland, dat ijvert voor een herstructurering en volledige overkapping van de Antwerpse ring, doet in een open brief een oproep aan de Vlaamse regering om het huidige tracé voor de Oosterweelverbinding alsnog bij te sturen en drie kilometer naar het noorden om te buigen om zo tot een "breed gedragen consensusoplossing" te komen.

Persbericht stRaten-generaal en Ademloos

21 maart 2016

De Antwerpse actiegroepen hopen op intern besef en publieke erkenning hiervan binnen de Vlaamse regering

Ze vragen dat regeringsleden ophouden met het verdacht maken van burgers of rechters die beslist beleid juridisch in vraag stellen

Vandaag lezen we in enkele kranten de volgende uitspraak van minister van Mobiliteit Ben Weyts: ‘Verzet tegen de Oosterweelverbinding schaadt uiteindelijk mens, milieu en economie. Als we nu gaan stilstaan in de rechtbank, zullen we ook stilstaan op de weg.’

Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) zit vrijdag samen met 42 vertegenwoordigers van gemeentebesturen uit de Antwerpse regio. Samen bekijken ze de oprichting van een vervoersregio. Zo'n samenwerking moet zorgen voor een betere mobiliteit en vlotter verkeer in de hele regio.

Groen steunt het initiatief. “Het verkeer in en rond Antwerpen draait volledig in de soep”, zeggen Wouter Van Besien en Ingrid Pira, Groen-fractieleiders in respectievelijk Antwerpen en Mortsel. “Dat vraagt om een gezamenlijke aanpak. Niemand is gebaat bij een boksmatch tussen de stad en de rand.”

Vandaag publiceren we het vierde en laatste deel van onze jongerenenquête Generatie 2018. Vier krantendagen lang zagen we een rijk palet aan meningen en standpunten voorbij komen. Een representatief staal van 800 jonge Antwerpenaars tussen 15 en 21 jaar gunde ons een blik in denken, doen en dromen. Over drie jaar kunnen ze voor het eerst naar het stemhokje en zullen partijen hengelen naar de voorkeur van die nieuwe kiezers. 35.000 man/vrouw sterk. Het is een nuchtere, realistische groep, dat jong Sinjorengeweld.

Het Sint-Annabos op Linkeroever wordt bedreigd door de aanleg van de Oosterweelverbinding. Om daartegen te protesteren sloegen professionele en amateurfotografen de handen in elkaar en brachten het bedreigde natuurgebied in beeld. Fotograaf Chris terryn en auteur Anne Provoost verzamelden de beste foto’s in een boek. Productiehuis Luchtwerk maakte een video vanuit de lucht.

Pages