stRaten-generaal

De Antwerpse actiegroepen Straten Generaal en Ademloos dienen vandaag een klacht in tegen Oosterweel bij de Raad Van State. Volgens de actiegroepen zijn er verschillende juridische fouten gemaakt bij het opstellen van het Milieu-Effecten-rapport. Dat rapport bestudeert de milieueffecten van de verschillende mobiliteit tracés. Zo zouden de alternatieven, zoals Meccanoplan, niet correct bestudeerd zijn. Ze trekken dan ook met een lijvig dossier naar de Raad Van State.

 

De Antwerpse actiegroepen Straten Generaal en Ademloos hebben een klacht ingediend tegen Oosterweel bij de Raad Van State. Volgens de actiegroepen zijn er verschillende juridische fouten gemaakt bij het opstellen van het Milieu-Effecten-rapport. Dat rapport bestudeert de milieueffecten van de verschillende tracés. Zo zouden de alternatieven, zoals het Meccanoplan, niet correct bestudeerd zijn.

 

De Antwerpse actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos dienen bij de Raad van State een klacht in tegen Oosterweel. 'We hebben de regering anderhalf jaar gewaarschuwd.'

De Antwerpse actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos dienen bij de Raad van State een klacht in tegen Oosterweel. "We hebben de regering anderhalf jaar gewaarschuwd, maar al onze knipperlichten werden genegeerd", zeggen ze in Gazet van Antwerpen.

afbeelding

David vs. Goliath : de slag om Antwerpen. Met Jan Creve (Doel 2020) en Manu Claeys (stRaten-generaal).

StRaten-generaal komt binnenkort met een plan B voor A: de plannen voor Ringland worden geïncorporeerd in de eerdere voorstellen van stRaten-generaal. De Oosterweelverbinding blijft voorwerp van strijd.

Bij de Ombudsman ligt een klacht van stRaten-generaal over de onoorbare manier waarop het MER en GRUP over de Oosterweelverbinding tot stand is gekomen.

afbeelding

Actiegroep Ademloos en denktank stRaten-generaal hebben gisteravond in een volle zaal Horta een compromis voorgesteld voor het BAM-tracé: Oosterweel-Noord. "Een variant die ergens in het midden ligt tussen ons Meccano-tracé en het BAM-tracé", zegt Manu Claeys van stRaten-generaal.

"Wij eisen dat de intendant die de overkapping van de Ring moet bestuderen die ruimte krijgt om ook andere tracés te bekijken. In de tussentijd moeten de voorbereidende werken voor het BAM-tracé gepauzeerd worden."

afbeelding

Te koop op Ringland - Het Plan, in de Roma. stRaten-generaal zal met de opbrengst van het boek zorgen dat er een exemplaar naar alle relevante actoren in het dossier wordt gestuurd, met name aan de ministers van de Vlaamse regering, de schepenen van Antwerpen, de fractieleiders van het parlement en van de gemeenteraad, een aantal diensthoofden uit de administratie, en opiniemakers op het vlak van milieu en fauna en flora. Dit alles ...onder het motto "Als de politici niet naar het Noordkasteel komen, komt het Noordkasteel naar de politici."

Pages