stRaten-generaal

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Gedetailleerd programma

Het programma bestaat uit twee namiddagdelen en een avondgedeelte. U kan kiezen welke delen u wilt bijwonen.

13.00 u: ontvangst

13.30 u: inleiding

Deel 1. De democratie voorbij?

13.40 u: socioloog Luc Huyse

De rode draad is de vraag of de parlementaire democratie in haar huidige gedaante nog een toekomst heeft. De twijfels over haar overlevingskansen nemen gestadig toe. Daarom is het nodig om voorbij dit type van democratie te kijken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

'What counts (PM 2.5, proximity of highway...) is not always measured and what can be measured
(PM10) does not always count'

Document voor 'European Air Quality Experts' door 'Antwerp Health Care Professionals'

Dr. Daan Van Brusselen, Kinderarts
Professor Dirk Avonts, Hoogleraar eerstelijnsgezondheidszorg
Dr. Wouter Arrazola de Onate, Directeur Vlaamse Vereniging Respiratoire gezondheidszorg

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Op donderdag 2 oktober 2014 om 20 uur organiseren stRaten-generaal en Ademloos in samenwerking met het Europese onderzoeksprogramma SEFIRA (www.sefira-project.eu) een heel bijzondere Horta-avond over ‘luchtkwaliteit’. Locatie: Zaal Horta, Hopland 2, 2000 Antwerpen. Zorg dat je erbij bent.
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Deskundigen Barratt en Williams over luchtvervuiling

 

Antwerpen start in 2016 met een lage emissiezone (LEZ). De Britse deskundigen in luchtkwaliteit Ben Barratt en Martin Williams waarschuwen geen mirakels te verwachten rond de luchtkwaliteit. “De resultaten van de LEZ in Londen zijn niet spectaculair, maar het is altijd beter dan niets doen”, zeggen beiden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Actiegroepen beschuldigen overheid van partijdigheid

De actiegroep stRaten-generaal biedt zijn 190 pagina’s tellende bezwaarschrift tegen Oosterweel te koop aan voor 7 euro. De groep beschuldigt de overheid van partijdigheid, gaten in de vergaring van informatie en het nemen van voorbarige beslissingen.

On accuse. No excuse. Dat is de titel van het nieuwe boek dat het burgercollectief stRaten-generaal publiceert als protest tegen de goedkeuring door de vorige Vlaamse regering van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de Oosterweelverbinding.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Persbericht stRaten-generaal
30 september 2014

 

Primeur - eerste bezwaarboek van Vlaanderen (190 blz.)

Strategie Antwerpse actiegroepen tegen Oosterweelverbinding blijft ongewijzigd: alternatieven uitwerken (‘pull’, de wortel) & vervolgens erover waken dat deze alternatieven correct en volwaardig meegenomen worden in de voorziene procedures (‘push’, de stok)

Pages