stRaten-generaal

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Schijnvalleipark? Meer schijn dan park, zo’n smalle groenstrook naast 27 (!) Oosterweelbaanvakken.
Het Noordkasteelpark? Blijft ‘behouden’ volgens het MER-rapport. In werkelijkheid gaat de helft van het groengebied op de schop.
De Oosterweelverbinding? Volgens de Vlaamse regering een ‘hefboom’ om ‘natuur en recreatie op elkaar af te stemmen’.
Lees er alles over in aflevering 12 van ons bezwaarschrift.

Een bezwaarschrift in feuilleton

BAM werkt op maat van Oosterweel: the story goes on. Of ook: we zijn weer vertrokken…

Overkapping van ring enkel in combinatie met Oosterweelverbinding uitgewerkt, niet met alternatieven

De Oosterweelverbinding overeind houden is al tien jaar de opdracht van BAM, kennislacunes in stand houden over alternatieven vormt hierbij vaste prik

Zo blijven correcte vergelijkingen tussen opties onmogelijk en regeringsbeslissingen navenant futiel en zinledig

Wanneer wordt deze cyclus eindelijk doorbroken?

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen
Uit aflevering 10 van ons bezwaarschrift: ‘Ooit waren er plannen om een semi-autostrade aan te leggen vanaf de Antwerpse ring tot aan de Meir, daartoe werden zelfs 17de-eeuwse gebouwen afgebroken vlakbij het Rubenshuis. Gegarandeerd zou die semi-autostrade indertijd ook als ‘beste’ uit een studie zijn gekomen voor het criterium ‘bereikbaarheid van de Meir verhogen’. Gelukkig is het plan nooit uitgevoerd.’
Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een bezwaarschrift in feuilleton

overgenomen van stRaten-generaal
 

Op 14 augustus 2014 diende stRaten-generaal een bezwaarschrift van 145 bladzijden in tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oosterweelverbinding.

In een eerste deel (60 blz.) schetsen we de partijdigheid (vooringenomenheid, eenzijdigheid) bij het gevoerde alternatievenonderzoek.

In een tweede deel (35 blz.) staan we stil bij vier nog in te vullen kennislacunes.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een bezwaarschrift in feuilleton

overgenomen van stRaten-generaal
 

Op 14 augustus 2014 diende stRaten-generaal een bezwaarschrift van 145 bladzijden in tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oosterweelverbinding.

In een eerste deel (60 blz.) schetsen we de partijdigheid (vooringenomenheid, eenzijdigheid) bij het gevoerde alternatievenonderzoek.

In een tweede deel (35 blz.) staan we stil bij vier nog in te vullen kennislacunes.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een bezwaarschrift in feuilleton

overgenomen van stRaten-generaal
 

Op 14 augustus 2014 diende stRaten-generaal een bezwaarschrift van 145 bladzijden in tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oosterweelverbinding.

In een eerste deel (60 blz.) schetsen we de partijdigheid (vooringenomenheid, eenzijdigheid) bij het gevoerde alternatievenonderzoek.

In een tweede deel (35 blz.) staan we stil bij vier nog in te vullen kennislacunes.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een bezwaarschrift in feuilleton

overgenomen van stRaten-generaal
 

Op 14 augustus 2014 diende stRaten-generaal een bezwaarschrift van 145 bladzijden in tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oosterweelverbinding.

In een eerste deel (60 blz.) schetsen we de partijdigheid (vooringenomenheid, eenzijdigheid) bij het gevoerde alternatievenonderzoek.

In een tweede deel (35 blz.) staan we stil bij vier nog in te vullen kennislacunes.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een bezwaarschrift in feuilleton

overgenomen van stRaten-generaal
 

Op 14 augustus 2014 diende stRaten-generaal een bezwaarschrift van 145 bladzijden in tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oosterweelverbinding.

In een eerste deel (60 blz.) schetsen we de partijdigheid (vooringenomenheid, eenzijdigheid) bij het gevoerde alternatievenonderzoek.

In een tweede deel (35 blz.) staan we stil bij vier nog in te vullen kennislacunes.

Pages