ten eekhovelei

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

DEURNE - De Vlaamse regering geeft toch een milieuvergunning aan de bedrijvengroep Noriant voor het inrichten van een werfzone voor realisatie van de Oosterweelverbinding aan de Ten Eekhovelei, bij de afrit van de Ring. De regering komt hiermee terug op een eerdere weigering door de provincie. De werfzone omvat een dieselverdeelinstallatie, een bovengrondse dieseltank van 3.000liter, een transformator, installaties voor het lozen van bedrijfsafvalwater in de riolering en het stallen van twintig vrachtwagens.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaamse overheid vernietigt weigering Antwerpse Bestendige Deputatie van milieuvergunning voor Noriant voor inrichten werfzone naast woonwijk Ten Eekhovelei te Deurne
Ondanks 411 bezwaarschriften van omwonenden die begin 2010 werden ingediend verleent de Vlaamse regering toch een milieuvergunning aan Noriant voor het inrichten van een werfzone midden in een bewoonde wijk én vernietigt zij de weigering van vergunning op 17 juni 2010 door de Bestendige Deputatie van de provincieraad van Antwerpen.