Tim Nawrot

 

Afgetekend verband tussen eerder beperkte hoeveelheden stikstofdioxide en fijnstof en schade aan hartstructuur

Er is een duidelijk verband tussen eerder lage concentraties luchtvervuiling en veranderingen in de hartstructuur, zo toont een grote nieuwe studie. "We moeten dringend de strengere WHO-limiet voor fijnstof invoeren", reageert milieu-epidemioloog Tim Nawrot (UHasselt).

 

Luchtvervuilers dringen dwars door de placenta van de moeder.

 

Moeders die tijdens de zwangerschap aan luchtvervuiling worden blootgesteld, bijvoorbeeld van het verkeer, kunnen hun ongeboren kinderen opzadelen met problemen. In JAMA Pediatrics beschrijven epidemioloog Tim Nawrot van de UHasselt en zijn ploeg hoe die problemen zich ontwikkelen. Ze kunnen zich later als kwalen of zelfs een levensduurverkorting manifesteren. Het gaat om niveaus van blootstelling die volgens de Europese normen aanvaardbaar zijn.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie eist vervuilde lucht wereldwijd jaarlijks drie miljoen doden. De OESO stelde vorig jaar al dat tegen 2060 elk jaar 6 tot 9 miljoen mensen voortijdig zullen sterven door luchtverontreiniging. Wat betekent dat voor ons land? Hoe slecht is de lucht die wij hier door onze longen jagen? En welke impact heeft dit op uw gezondheid? U mag uw adem inhouden tijdens het lezen van wat volgt.

 

Niet voetgangers of fietsers, maar wel automobilisten worden in onze hoofdstad het meest blootgesteld aan luchtvervuiling. Een concentratiekaart moet inwoners gezondere, alternatieve routes aanbieden.

 

Brussel - Het luchtver­vuilingsniveau in een wagen ligt ongeveer vijf keer hoger dan het gemiddelde in een gebouw, voor voetgangers liggen de waarden twee tot drie keer hoger (zie grafiek). Dat blijkt uit ExpAir, een studie van Leefmilieu Brussel en de burgerbeweging Bral.

Pages