timing

Timing

Kort antwoord

Het Meccano tracé zal bijna zeker sneller klaar zijn dan het volledige Wapper tracé - en met veel minder overlast voor zowel omwonenden als het verkeer, omdat het aantal aanpassingen aan bestaande wegen minimaal zijn.

 

Het Meccano plan kan ook gefaseerd aangelegd worden, naar eigen inzicht van de Vlaamse regering.

Taxonomy upgrade extras: