TNO

Zes nieuwe rapporten over praktijkemissies van wegvoertuigen

TNO publiceert zes nieuwe rapporten over praktijkemissies van wegvoertuigen. Deze rapporten zijn op 14 oktober 2016 openbaar gemaakt als bijlagen bij de "vierde overzichtsbrief dieselfraude” van de Staatssecretaris  van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer. In deze brief wordt verslag gedaan van de voortgang van de acties van het Ministerie op het gebied van dieselgate en van de uitvoering van enkele moties van de Kamer op dit terrein.

Tags: 

Milieuzone Utrecht: minder fijnstof, maar verbetering luchtkwaliteit nog niet aangetoond

De invoering van de milieuzone Utrecht blijkt effectief voor verlaging van de uitstoot van fijnstof, maar het effect op de luchtkwaliteit is vooralsnog met metingen niet aangetoond. Het effect van de milieuzone op de uitstoot van stikstofoxiden is zeer beperkt. Dat zegt TNO.

 

Tags: 

Praktijkproef Amsterdam moet zestigduizend deelnemers trekken

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Deze zomer gaat in en rond Amsterdam een proef van start waaraan volgens TNO zo’n zestigduizend automobilisten mee zullen doen. Via systemen op de weg en in de auto (in-car) krijgt de bestuurder real-time informatie over de op dat moment handigste en snelste route.

Tags: 

Luchtkwaliteit beïnvloedt mogelijk gezondheid moeder en kind

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Blootstelling aan luchtverontreiniging tijdens de zwangerschap hangt samen met gezondheidseffecten bij moeder en kind.

 

Snelwegen

Tussen 2001 en 2006 zijn ruim zevenduizend zwangere vrouwen onderzocht. Er is gekeken naar de blootstelling aan fijnstof en stikstofdioxide op het woonadres van de vrouwen. In Rotterdam zijn de concentraties van deze stoffen verhoogd in de buurt van snelwegen en langs binnenstedelijke straten met veel verkeer.

 

Tags: