TNO

TNO publiceert zes nieuwe rapporten over praktijkemissies van wegvoertuigen. Deze rapporten zijn op 14 oktober 2016 openbaar gemaakt als bijlagen bij de "vierde overzichtsbrief dieselfraude” van de Staatssecretaris  van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer. In deze brief wordt verslag gedaan van de voortgang van de acties van het Ministerie op het gebied van dieselgate en van de uitvoering van enkele moties van de Kamer op dit terrein.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Blootstelling aan luchtverontreiniging tijdens de zwangerschap hangt samen met gezondheidseffecten bij moeder en kind.

 

Snelwegen

Tussen 2001 en 2006 zijn ruim zevenduizend zwangere vrouwen onderzocht. Er is gekeken naar de blootstelling aan fijnstof en stikstofdioxide op het woonadres van de vrouwen. In Rotterdam zijn de concentraties van deze stoffen verhoogd in de buurt van snelwegen en langs binnenstedelijke straten met veel verkeer.