Turnhoutsebaan

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Flashmob vanmiddag op de Turnhoutsebaan, een overtuigend signaal.
 
Meer dan duizend fietsers gingen deze middag op zoek naar de veilige parallelwegen van NVA-schepen Koen Kennis. Niemand heeft ze gevonden, dus zijn ze maar op de Turnhoutsebaan gaan staan.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Zodra de mobiliteit ter sprake komt, hangt half Antwerpen meteen in de gordijnen. De voorbije jaren was Oosterweel de grootste splijtzwam, maar nu doet ook het verkeer in de binnenstad het vuur steeds vaker en steeds hoger oplaaien.

Aanleiding is ditmaal een opmerking van schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA), die in 'Wakker op zondag' op ATV gezegd heeft dat hij fietsers zoveel mogelijk wil weghouden van de Turnhoutsebaan en hen ertoe wil verleiden om minder drukke parallelstraten te gebruiken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het voorstel van schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) om fietsers te weren van de gevaarlijke Turnhoutsebaan, krijgt uit alle hoeken tegenwind. Zowel de fietsers als de handelaars, en zelfs de Vlaamse Automobilistenbond (VAB), wijzen het ‘fietsverbod’ af.

Dat Kennis op een aantal grote invalswegen wil afstappen van het zogenaamde STOP-principe, dat voetgangers en fietsers centraal stelt, blijft voor discussie zorgen. In de gemeenteraad trokken Toon Wassenberg (SP.A) en Freya Piryns en Joris Giebens (Groen) hard van leer.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Buurtbewoners van de Turnhoutsebaan in Antwerpen willen woensdagmiddag een symbolische "fietsblokkade" organiseren tegen de plannen van mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) om op de invalsweg in te zetten op meer doorstroming voor het autoverkeer en fietsers aan te raden voor parallelstraten te kiezen. Ook verschillende lokale vertegenwoordigers van Groen, PVDA+ en sp.a hebben al hun steun aan het initiatief betuigd.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Stad Antwerpen ziet liever geen fietsers meer op de drukste straten, zoals de Turnhoutsebaan. "Dat is te gevaarlijk en het maakt de verkeersproblemen alleen maar groter", zegt het stadsbestuur. Ze gaan fietsen natuurlijk niet verbieden, maar ze raden fietsers wel aan om via de parallelle straten te rijden. Die zijn niet zo druk.

 

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Eigenlijk wisten we het allang. Wat iedereen tegenwoordig het Eilandje noemt, is het Eilandje niet. Voor wie historisch correct wil zijn: het Eilandje is dat gebied tussen de bruggen. Anders gezegd, als de bruggen omhoog gaan, is de wijk onbereikbaar en dus in alle opzichten een eilandje.

De stad doet allang geen moeite meer om historisch correct te zijn. Het Eilandje groeit met de dag en iedereen doet vrolijk mee. Niet dat we dat erg vinden. Zo gaat dat nu eenmaal in een stad in volle ontwikkeling.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De overdracht van de gewestwegen binnen de Ring naar de stad zou Antwerpen jaarlijks 250.000 euro per jaar aan onderhoud kosten.

In het akkoord over de Oosterweelverbinding tussen de stad Antwerpen en de Vlaamse regering staat ook de overname van de gewestwegen binnen de Ring. Open Vld-fractieleidster Annick De Ridder vreest dat dit de stad financieel wel eens zuur zou kunnen opbreken. “Dit is een vergiftigd geschenk”, zegt ze.

Pages