uitstoot

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het cijfermateriaal van de EEA geeft een overzicht van de uitstoot opgemeten in de 27 EU-lidstaten tussen 1990 en 2007. Het agentschap registreerde de sterkste reducties in de emissies van zwaveloxides (SOx), die in deze periode met 72% daalden. Ook fijnstof (PM10 en PM2,5), en de drie belangrijkste gassen verantwoordelijk voor de ozonvorming in de atmosfeer, stikstofoxides (NOx), (niet-methaan) vluchtige organische stoffen (NMVOC's) en koolstofmonoxide (CO), werden gevoelig minder uitgestoten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Met de nieuwe CO2-regels wil Dimas bestelauto's en lichte vrachtwagens strikte CO2-normen opleggen. Die zouden vanaf 2013 nog maar gemiddeld 175 gram CO2 per kilometer mogen uitstoten. Nu ligt de gemiddelde CO2-uitstoot van bestelwagens in de EU nog op 230 gram per kilometer. Tegen 2020 wil de eurocommissaris voor Milieu de grenswaarde zelfs tot 135 gram per kilometer laten zakken.

(Zie De Lloyd van 14/08/2009).

Pages