uitstoot

CO2-uitstoot bereikt nieuwe recordhoogte: 36 miljard ton

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De uitstoot van koolstofdioxide, die wordt veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen, is volgens wetenschappers dit jaar gestegen tot een recordhoogte van 36 miljard ton. Dat blijkt uit het 'Global Carbon Project' dat tot stand kwam in samenwerking met het Tyndall Centre for Climate Change Research aan de University of East Anglia (UEA).

Tags: 

Vlaamse regering keurt klimaatbeleidsplan goed

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering heeft een pakket maatregelen klaar die moeten helpen om de uitstoot van broeikasgassen in sectoren zoals landbouw, gebouwen, transport en industrie terug te dringen met 15 procent tegen 2020. Voor de korte termijn trekt de regering 20 miljoen euro voor maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen moeten verminderen.
 

Tags: 

Uitbreiding Brusselse ring en Oosterweelverbinding ramp voor klimaatdoelstellingen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Als de Vlaamse regering haar plannen voor de uitbreiding van de Brusselse ring en de Oosterweelverbinding doorzet, is het bijna onmogelijk om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. Dat blijkt uit een studie van Transport & Mobility Leuven (TML) in opdracht van Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu (BBL).

Tags: 

2013 is het Europees Jaar van de Lucht

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

2013 is door Europees milieucommissaris Potočnik uitgeroepen tot “Jaar van de Lucht”. Een jaar lang gaat bijzondere aandacht naar maatregelen om de luchtkwaliteit in Europa te verbeteren en hij zal dit jaar nog voorstellen doen om Europese wetgeving wat dat betreft aan te scherpen.

Tags: 

België laat betere cijfers voor fijn stof optekenen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het voorbije jaar werden op het gebied van fijn stof in België betere resultaten opgetekend dan het jaar voordien, maar er werden nog altijd overschrijdingen van de Europese normen geregistreerd. Er zullen dan ook bijkomende maatregelen moeten worden genomen om de luchtkwaliteit op lokaal en regionaal niveau te verbeteren.

Dat heeft Frans Fierens, wetenschappelijk medewerker bij de Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu (Ircel) gezegd. Onder meer werden het voorbije jaar in zestien meetstations overschrijdingen opgetekend.

Tags: 

Pages