uitstoot

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Als de Vlaamse regering haar plannen voor de uitbreiding van de Brusselse ring en de Oosterweelverbinding doorzet, is het bijna onmogelijk om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. Dat blijkt uit een studie van Transport & Mobility Leuven (TML) in opdracht van Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu (BBL).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het voorbije jaar werden op het gebied van fijn stof in België betere resultaten opgetekend dan het jaar voordien, maar er werden nog altijd overschrijdingen van de Europese normen geregistreerd. Er zullen dan ook bijkomende maatregelen moeten worden genomen om de luchtkwaliteit op lokaal en regionaal niveau te verbeteren.

Dat heeft Frans Fierens, wetenschappelijk medewerker bij de Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu (Ircel) gezegd. Onder meer werden het voorbije jaar in zestien meetstations overschrijdingen opgetekend.

Pages