uitstoot

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Deze week maakte de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) het jaarrapport 2011 over luchtkwaliteit in Vlaanderen bekend, samen met een rapport dat evolutie van de Vlaamse lucht in de afgelopen tien jaar beschrijft. De algemene conclusie is dat de luchtkwaliteit sinds begin deze eeuw verbeterd is. Zo werd in 2000 één Vlaming op twee blootgesteld aan te hoge concentraties fijn stof, in 2011 is dat één op drie. De geboekte vooruitgang blijkt vooral toe te schrijven aan saneringen bij industriële installaties, gecombineerd met stringente Europese wetgeving.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Wereldwijd is in 2011 de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) naar een recordhoogte gestegen. Dat heeft het Internationale Economisch Forum Regeneratieve Energie IWR in Münster berekend en dinsdag bekendgemaakt.

Vorig jaar is 34 miljard ton CO2 in de atmosfeer terechtgekomen. Dat is 0,8 miljard ton meer dan in 2010.

China blijft koploper met 8,9 miljard ton (2010: 8,3), voor de VS (6 miljard) en India (1,8 miljard). De VS, Duitsland en Rusland hebben hun emissie wel verlaagd ten opzichte van 2010.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Volgens een nieuw onderzoek van het Federaal Planbureau zal het personen- en goederenverkeer de volgende twintig jaar sterk toenemen.

- Het aantal reizigerskilometers zal met 20% stijgen tegen 2030.

- Het aantal tonkilometer neemt toe met maar liefst 68%.

Het wegvervoer neemt het overgrote deel van die groei op zich, waardoor de files nog een pak langer zullen worden en de uitstoot van broeikasgassen met meer dan 10% zal toenemen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

“In het debat over de bedrijfswagens proberen de autofederaties Febiac, Federauto en Renta vandaag opnieuw te bewijzen dat water bergop  stroomt. Het gebruik van een bedrijfswagen is volgens deze autosectorfederaties goedkoper dan een particuliere wagen, maar toch zou het niet tot meergebruik leiden en zelfs een positief effect hebben op het leefmilieu. Dat is een compleet foutieve conclusie.  Het tegendeel is al lang bewezen. ”

Dat zegt Mathias Bienstman, beleidsmedewerker van Bond Beter Leefmilieu.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Recent maakte het Europees Milieubureau (EEA) nieuwe cijfers bekend over de uitstoot van verzurende stikstofoxiden (NOx) in de Europese lidstaten. Daaruit blijkt opnieuw dat België tot de slechtste leerlingen van de klas behoort. België overschrijdt het uitstootplafond met 25% of 44.000 ton. Slechts vier andere lidstaten doen het nog slechter. Er zijn dan ook bijkomende maatregelen nodig om de Europese milieu- en gezondheidsdoelstellingen te kunnen halen.

 

Pages