uitstoot

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Europa moet voorbeeld nemen aan fietsende Denen

Indien alle Europeanen evenveel gebruik zouden maken van de fiets als de Denen, zou de Europese Unie tegen het midden van de eeuw al meer dan de kwart van zijn uitstoot-doelstelling voor het transport hebben gerealiseerd. Dat is de conclusie van een rapport van de European Cycling Federation (ECF) over de mogelijkheden van de fiets als wapen tegen de klimaatverandering. De Europese Unie wil tegen het midden van de eeuw de uitstoot van koolstofdioxide door het transport met 60 procent terugdringen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Belgische milieuorganisaties schreven een uitgebreide commentaar bij het regeerakkoord van de regering-Di Rupo. "Deze nieuwe regering is onvoldoende doordrongen van de noodzaak om onze economie en maatschappij duurzamer te maken. De milieuorganisaties vrezen dan ook dat de (weinige) positieve punten voor het leefmilieu in het regeerakkoord dode letter zullen blijven", klinkt het streng.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Met Steven Vanackere (minister bevoegd voor duurzame ontwikkeling) en Melchior Wathelet (staatssecretaris bevoegd voor leefmilieu) werden twee figuren bevoegd voor milieuthema’s die in het verleden weinig of niet met dergelijke dossiers in de openbaarheid kwamen. Vanackere combineert deze bevoegdheid bovendien met de zware posten van financiën en ambtenarenzaken, Wathelet met energie, mobiliteit en de staatshervorming. In de vorige federale regering had je met Paul Magnette nog een volwaardige minister voor klimaat en energie.

Pages