uitstoot

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Net nu de wereld de CO2-uitstoot moet aanpakken, blijkt die met recordsprongen toe te nemen. In de voorbije twintig jaar is de hoeveelheid CO2 met de helft gestegen.

De resultaten van het nieuwe onderzoek werden niet toevallig bekendgemaakt op het ogenblik dat de hoofdonderhandelaars op de klimaatconferentie in Durban aankomen. Vorig jaar is de uitstoot door fossiele brandstoffen met 5,9 procent gestegen. Sinds 1990, het basisjaar voor de berekeningen in het Kyoto Protocol, is de uitstoot zo met liefst 49 procent toegenomen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Nergens in Europa rijden er per inwoner meer bedrijfswagens rond dan in België. Nogal logisch, aangezien de overheid het uitbetalen van loonsverhogingen al jaren zwaarder belast dan deze fiscaal vriendelijke verloningsvorm. Dat er aan die honderdduizenden wagens ook een mobiliteitskost hangt, daar wordt geen rekening mee gehouden. Hoe meer er wordt gereden en getankt, hoe makkelijker het geld in de schatkist stroomt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Antwerpen
25 Europese steden gaan in Antwerpen op zoek naar manieren om de luchtkwaliteit beter te maken
.

Eurocities, een netwerk van Europese steden, komt vanaf woensdag samen in Antwerpen om oplossingen te zoeken voor de toenemende luchtvervuiling in steden.
De bedoeling is dat de steden ervaringen uitwisselen in het bestrijden van luchtvervuiling en uitzoeken hoe ze gezamenlijk een aantal problemen kunnen aanpakken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Begin deze week gingen verschillende meetposten voor fijn stof zwaar in het rood. Door de windstille dagen en de temperatuursinversie, bleven we letterlijk in onze eigen vuiligheid zitten.

Het weer speelt zeker een rol, maar is natuurlijk niet de echte oorzaak. Het weer stoot geen fijn stof uit, auto’s en fabrieken wel. En op dat vlak is al lang duidelijk dat een meer doortastend beleid nodig is.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

REGIO. Wase Economische en Ecologische Belangen (W-eb) twijfelt aan het juridisch kader van de MER-studie Oosterweelverbinding van BAM. Dat laat Paul Schietekat weten. "De studie handelt over de Oosterweelverbinding zoals beslist door de Vlaamse Regering. Het tunneltracé als alternatief voor de Lange Wapper is het onderwerp van de studie. Ook alternatieven als het Meccano-tracé en het Nulalternatief kom aan bod. W-eb twijfelt aan de juridische correctheid van deze studie, aangezien er geen GRUP of RUP tot stand is gekomen voor het alternatief Meccano-tracé."

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De wereldwijde CO2-uitstoot was in 2010 heel wat hoger dan verwacht en bereikte zo een recordhoogte. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Energie. De grootste vervuilers zijn de VS, China en India.

Vorig jaar werd 512 miljoen ton meer CO2 uitgestoten dan in 2009, dat is een stijging van 6 procent. De berekeningen komen van het Amerikaanse ministerie van Energie.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Te midden van alle onheilsberichten over de opwarming van het klimaat, is er soms ook goed nieuws. Zo blijken steden veel meer CO2, het belangrijkste broeikasgas, te kunnen absorberen dan gedacht. Dat ontdekten wetenschappers van de universiteit van Kent tijdens een onderzoek in het Britse Leicester. De bevindingen van de studie staan in Journal of Applied Ecology.

Ongeveer vier procent van het aardoppervlak wordt beschouwd als stedelijk gebied, een getal dat fors toeneemt terwijl de wereldbevolking aangroeit van zeven miljard dit jaar tot zo'n 9,5 miljard rond 2050.

Pages