uitstoot

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Industrielanden kunnen ontwikkelingslanden betalen om projecten uit te voeren die de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Zo moeten de industrielanden hun eigen uitstoot niet verder beperken. Deze week publiceerde VODO in samenwerking met 11.11.11 een kritisch rapport over deze investeringen in schone lucht. “CDM, schoon genoeg?”, neemt het Vlaams en federaal gebruik van het Clean Development Mechanism (CDM) onder de loep.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaams en federaal CDM-beleid onder de loep
Het ‘Mechanisme voor Schone Ontwikkeling’ of het ‘Clean Development Mechanism’ (CDM) is een belangrijke pijler van het internationaal en nationaal klimaatbeleid. Dit mechanisme zorgt ervoor dat de industrielanden de ontwikkelingslanden kunnen betalen om in hun plaats projecten uit te voeren die de uitstoot van broeikasgassen verminderen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De invoering van lage-emissiezones (LEZ's) in Antwerpen, Mechelen en Leuven zou een gunstig milieueffect hebben. Dat leert een studie van het bureau Transport & Mobility Leuven (TML). Als je restricties oplegt voor zowel vracht- als personenverkeer, zou de uitstoot van stikstofdioxide op de meest vervuilde plaatsen tot 7 procent afnemen. Voor fijn stof is de afname minder uitgesproken (tot 4 procent), maar voor de meest schadelijke roetdeeltjes daarvan (vooral van diesel) is de verbetering aanzienlijk, tot 33 procent.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Europa krijgt steeds meer bos. Dat is gebleken uit het rapport van de ministeriële conferentie voor de bescherming van het bos in Oslo. Volgens het document heeft Europa, Rusland inbegrepen, nu zowat 1,02 miljard hectare bos.

Dat is een kwart van de wereldwijde bosoppervlakte.

De voorbije twintig jaar is de oppervlakte overal in Europa toegenomen. Elk jaar komt er nog 0,8 miljoen hectare bij.

Wetenschappers hebben berekend dat de Europese bossen elk jaar 870 miljoen ton CO2 opnemen. Dat komt overeen met zowat 10 procent van de totale uitstoot.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Member States look set to be able to charge heavy lorries, not only for the costs of infrastructure which is currently the case, but also to levy an additional charge to cover the costs of air and noise pollution, following a vote in the European Parliament tomorrow (Tues 7 June 2011). The new rules which revise the current "Eurovignette Directive" will also give Member States better tools to manage problems of congestion, with a new flexibility to vary the charge for heavy lorries (by up to 175%) at different times of the day.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vorig jaar werd een record aan CO2 uitgestoten, zo blijkt uit cijfers van het IEA. In totaal ging er 30,6 gigaton de lucht in.

In 2009 nam de uitstoot even wat af. De crisis was de voornaamste oorzaak van die afname. Maar in 2010 krabbelde de economie weer op en dus werd er ook weer meer geproduceerd. Het gevolg: er werd vijf procent meer CO2 uitgestoten dan in het vorige recordjaar – 2008 – het geval was.

China
Met name China en India dragen hun steentje bij aan de stijging. Maar ook diverse ontwikkelde landen bliezen heel wat de lucht in.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Door een gebrek aan eenduidige politieke afspraken op lange termijn scoort ons land ondermaats op vlak van efficiënt klimaatbeleid in de Europese ranglijst van het Wereld Natuurfonds (WWF). Geen enkele lidstaat scoort goed.

Om tegen 2050 de broeikasgasuitstoot in de EU met 90 procent te reduceren, moeten de lidstaten drie keer meer inspanningen leveren dan nu. In de aanloop naar de 16de VN-klimaatconferentie willen de auteurs beleidmakers wakker schudden.

Pages