uitstootrechten

Bedrijven verdienen geld aan te veel toegekende rechten

Tussen 2008 en 2014 heeft de zware industrie in Europa 24 miljard euro verdiend aan de CO2-emissiehandel. Die verkregen ze doordat ze meer uitstootrechten kregen dan ze nodig hadden. En ondanks het feit dat de uitstootrechten gratis waren, rekenden ze die wel door aan de consument. De Bond Beter Leefmilieu spreekt van ‘buitensporige winsten’.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Minister Schauvliege reageerde vanmiddag op het dossier Vlaamse regering koopt toekomstige klimaatschuld af door te stellen dat de cijfers niet kloppen. Vlaanderen zal komende periode minstens 70% van de reductie-inspanningen met interne beleidsmaatregelen  realiseren, aldus de minister in het Vlaams Parlement. Bond Beter Leefmilieu (BBL) is verbaasd: de gebruikte cijfers komen immers uit het door de Vlaamse regering goedgekeurde klimaatplan.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering staat op het punt voor 20 miljoen ton CO2-emissierechten te kopen om haar klimaatdoelstellingen te kunnen halen. De regering schuift daarmee haar verantwoordelijkheden af, vindt onder meer 11.11.11: "Uit ons rapport van eind november blijkt overduidelijk dat de kwaliteit van de projecten waar in geïnvesteerd wordt nauwelijks te controleren valt. Soms wordt zelfs geld gepompt in projecten die hier als vervuilend gelden. 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Beijing slaagde er niet in om in 2013 de luchtvervuiling te verminderen tegenover 2012.
 

Ondanks beloftes van de Chinese overheid om het smogprobleem grondig aan te pakken, is de luchtkwaliteit in de hoofdstad Beijing nauwelijks verbeterd in 2013. Dat blijkt uit meetgegevens van het Chinese ministerie voor Leefmilieu.
De strijd tegen de luchtvervuiling in Beijing is een lang proces", zei een woordvoerder van het ministerie. Met name fijn stof blijft het grootste probleem.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In 1997 engageerde België zich bij de ondertekening van het Kyotoprotocol om haar uitstoot van broeikasgassen tussen 2008 en 2012 met 7,5 procent te verminderen. Dat zulke inspanningen meer dan nodig zijn, werd, zover nodig, nog maar eens aangetoond door de intensiteit en de kracht van de tyfoon die de Filippijnen trof. Die vermindering van de uitstoot kan ons land verwezenlijken via groene maatregelen, maar daarnaast ook via een achterpoortje. We konden namelijk schone lucht in het buitenland aankopen, door investeringen te doen in groene projecten daar.